نام فارسى فنتولامين مسيلات
  نام انگليسى PHENTOLAMINE MESYLATE
  نام تجارى دارو Regitine, Rogitine
  گروه دارويى ضد فشارخون
  گروه شيميايى دارو مهارکننده آلفا ـ آدرنرژيک
  مكانيسم اثر مهارکننده آلفا ـ آدرنرژيک مي‌باشد که با اتصال به رسپتورهاى آلفا آدرنرژيک، عروق محيطى را گشاد کرده درنتيجه با کاهش مقاومت عروقي، فشارخون را کاهش مي‌دهد.
  موارد مصرف فشارخون، فئوکروموسيتوم، پيشگيرى و درمان نکروز پوستى متعاقب نشت خارج عروقى نوراپي‌نفرين و دوپامين.
  ميزان مصرف درمان حملات فشارخون در فئوکروموسيتوم:
بالغين: ۵mg به‌صورت وريدى يا عضلانى در صورت لزوم تکرار شود.
کودکان: ۱mg به‌صورت وريدى يا عضلاني، در صورت لزوم تکرار شود.
بالغين: ۵/۲ mg وريدي، و در صورتي‌که جواب ندهد با ۵mg تزريق را تکرار کنيد.
کودکان: ۵/۰ mg وريدى و در صورتي‌که جواب ندهد با ۱mg تزريق را تکرار کنيد.
پيشگيرى و درمان نکروز:
بالغين: ۱۰ـ۵ mg در ۱۰mL نرمال سالين را به محل نشت خارج عروقى نوراپي‌نفرين تزريق کنيد، براى پيشگيرى ۱۰mg از آن را با ۱۰۰۰mL از محلول نوراپي‌نفرين استفاده کنيد.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، انفارکتوس ميوکارد، عدم کفايت کرونرها، آنژين.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: خشکى دهان، تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکمي.
قلبي‌عروقي: افت فشارخون، تاکيکاردي، آنژين، ديس‌ريتمي، سکته قلبي.
عصبي: گيجي، گرگرفتگي، ضعف.
چشم، گوش، حلق و بيني: احتقان بيني.
احتياطات: در حاملگى (در گروه C قرار دارد)، شيردهي، گاستريت، اولسرپپتيک بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: اوج اثر: وريدى ۲ دقيقه، عضلاني، ۲۰ـ۱۵ دقيقه. مدت اثر: وريدى ۱۵ـ۱۰ دقيقه، عضلانى ۴ـ۳ ساعت. دفع: کليوى (نيمه عمر ۱۹ دقيقه).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ الکتروليت‌ها، CO2, Cl, Na, K را بررسى کنيد.
ـ به‌طور روزانه وزن بيمار و نسبت I&O، را بررسى کنيد.
ـ فشارخون ايستاده و خوابيده، قبل از درمان و هر ۴ ساعت پس از شروع درمان بررسى کنيد.
توصيه‌ها:
ـ تزريق وريدى را پس از رقيق کردن دارو به نسبت ۵mg/ml آب مقطر تزريقى انجام دهيد. مي‌توان آن را با مقدار بيشترى آب مقطر (۱۰ـ۵ ml) هم رقيق کرده و در هر دقيقه حداکثر ۵mg يا کمتر از دارو را به مريض تزريق کنيد.
ـ براى برطرف شدن خشکى دهان بيمار از آدامس، شستشوى مکرر دهان و از آب‌نبات‌هاى سفت بهره بگيريد.
ـ قبل از تجويز دارو يک منقبض‌کننده عروقى در دسترس داشته باشيد.
ـ دارو را تا ۲۴ ساعت پس از قطع ساير داروها مصرف کنيد.
ارزيابى باليني:
تهوع، استفراغ، اسهال.
روزانه وجود ادم در ساق و پا.
تورگور پوستي، خشکى غشاهاى مخاطى از نظر وضعيت هيدراتاسيون بيمار.
افت فشارخون وضعيتي.
سيستم قلبى عروقي: ضربان، ECG.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ تا يک ساعت پس از مصرف دارو در بستر، استراحت کنيد.
درمان مصرف بيش از حد دارو: مصرف دارو را قطع کرده و از نوراپي‌نفرين استفاده نکنيد.