نام فارسى هورمون پاراتيروئيد
  نام انگليسى PARATHYROID HORMONE
  گروه دارويى تنظيم‌كننده كلسيم سرم
  گروه شيميايى دارو آنالوگ هورمونى
  مكانيسم اثر افزايش سطح کلسيم پلاسما، افزايش برداشت کلسيم از سطح استخوان، افزايش تشکيل ۱، ۲۵ـ دى هيدوکسى کوله‌کلسيفرول در کليه، کاهش دفع کلسيم و افزايش دفع کليوى فسفات، افزايش جذب کلسيم و فسفات از ديواره روده.
  موارد مصرف کم‌کارى حاد غده پاراتيروئيد (همراه با تتاني)، تشخيص افتراقى کم‌کارى پاراتيروئيد از سودوهيپوپاراتيروئيدي.
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: mcg/kg6 به‌صورت تزريق زيرجلدي.
موارد منع مصرف: حساسيت به اجزاء پروتئينى همراه.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
هيپرکلسمي: ضعف، بي‌اشتهائي، اسهال، استفراغ، يبوست، رسوب کلسيم در بافت‌هاى نرم، اغماء و مرگ (در موارد شديد).
احتياطات: اختلالات کليوي، اختلالات خوني.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ تست دوز: تست کردن مقدار کمى از دارو قبل از تزريق و بررسى پاسخ آلرژيک.
ـ کليوي: انجام آزمايش BUN و Cr و کامل ادرار از نظر تشکيل سنگ‌هاى کليوي.
ـ سطح سرمى کلسيم و فسفر: قبل از شروع درمان و در فواصل منظم پس از شروع درمان.
توصيه‌ها:
ـ براى تأمين اثرات درازمدت داروئى بهتر است دارو به‌صورت عضلانى تزريق شود نه وريدي.
ـ براى رقيق‌کردن دارو نبايد از محلول DW5% استفاده شود زيرا با محلول نمکى توليد رسوب مي‌کند.
ارزيابى باليني:
درماني: کنترل منظم سطح کلسيم سرمى و مراقبت از نظر علائم هيپوکلسمى مانند تتاني.
علائم هيپرکلسمي: در مورد مشاهده علائم خواب‌آلودگي، ضعف، بي‌اشتهائي، تهوع، استفراغ و يبوست و کاهش سطح هوشيارى پزشک را در جريان قرار دهيد.