نام فارسى پانکراتين
  نام انگليسى PANCREATIN
  نام تجارى دارو Creon, Dizymes, Hi-Vegi-Lip Tablets, Panteric
  گروه دارويى ضد سوءهاضمه
  گروه شيميايى دارو آنزيم‌هاى تغليظ‌شده پانکراسى ـ خوکى / گاوى
  مكانيسم اثر آنزيم‌هاى پانکراتيک براى عملکرد مناسب لوزالمعده مورد نياز مي‌باشد.
  موارد مصرف کمبود ترشحات اگزوکرين لوزالمعده، فيبروز سيستميک (به‌عنوان کمک هضم).
  ميزان مصرف بالغين: ۳ـ۱ قرص به‌صورت خوراکى قبل از غذا يا همراه غذا.
موارد منع مصرف:
سابقه حساسيت به محصولات گاوى و خوکي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: بي‌اشتهائي، تهوع، استفراغ، اسهال، التهاب زبان، زخم مقعد.
ادراري‌تناسلي: افزايش دفع اوره، افزايش اوره خون.
پوستي: راش، حساسيت مفرط.
چشم، گوش، حلق و بيني: زخم دهاني.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ بررسى I&O، توجه به افزايش دفع ادرار.
ـ نيتروژن، کلسيم، زمان پروترومبين و چربى مدفوع.
توصيه‌ها:
ـ بعد از مصرف آنتي‌اسيد يا H2 بلاکر از دارو استفاده نکنيد زيرا کاهش pH، دارو را غيرفعال مي‌کند.
ـ قرص را به‌طور کامل ببلعيد و از جويدن آن خوددارى کنيد (قرص در روده باز مي‌شود).
ـ با کاهش مصرف چربى عوارض گوارشى دارو را کاهش دهيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ در ظرف‌هاى محکم در دماى اطاق نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
آلرژى نسبت به گوش خوک.
پلي‌اوري، پرنوشي، پرخورى (ممکن است بيانگر ديابت شيرين باشد).