نام فارسى متيل ساليسيلات
  نام انگليسى METHYL SALICYLATE
  نام تجارى دارو Ben-Gay, Surin, Patogestine, Tevagestien
  گروه دارويى ضد درد موضعى
  گروه شيميايى دارو ترکيب ساليسيلات
  موارد مصرف درمان درد و التهاب موضعى عضلات و مفاصل.
  ميزان مصرف به مقدار کافى ۴ـ۳ بار در روز بر روى موضع درد.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
قرمزي، بثورات، سوزش، مسموميت با ساليسيلات (ساليسيليسم).