نام فارسى ماپروتيلين هيدروکلرايد
  نام انگليسى MAPROTILINE HYDROCHLORIDE
  نام تجارى دارو Ludiomil
  گروه دارويى ضد افسردگى
  گروه شيميايى دارو آنتي‌دپرسان سه حلقه‌اى TCA.
  مكانيسم اثر با مهار باز جذب اپي‌نفرين و نوراپى نفرين باعث افزايش غلظت اين مواد در مغز مي‌شود.
  موارد مصرف درمان افسردگى و اضطراب همراه افسردگي.
  ميزان مصرف به مقدار ۲۵mg در روز شروع شده و به‌تدريج قابل افزايش به ۷۵mg/day است که به مدت زمان لازم تجويز مي‌شود (دوز دارو حداکثر تا ۲۲۵mg/day) قابل افزايش است.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط، دوران نقاهت پس از MI، مصرف همزمان با MAOI، صرع.
  توضيحات دارو عوارض جانبي: (عمدتاً مربوط به اثرات آنتي‌کولينرژيک دارو است).
قلبى عروقي: افت فشارخون وضعيتي، تاکي‌کاردي، آريتمي، بلوک قلبي.
دستگاه عصبى مرکزي: گيجي، توهم، اضطراب، بي‌قراري، کابوس شبانه.
ديگر موارد: لرزه، بي‌حسى اعضاء، آگرانولوسيتوز.
احتياطات: حاملگى (گروه B)، شيردهي.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ از نظر عملکرد دستگاه خون‌ساز: انجام CBC همراه با شمارش افتراقي.
ـ قلبى و عروقي: گرفتن EKG و تحقيق در مورد سابقه MI
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ به بيمار توصيه کنيد به مجرد برخورد با نشانه‌هاى لکوپنى (تب، ضعف، گلودرد) دارو را قطع و به پزشک مراجعه کند.
ـ از بيمار بخواهيد که به سبب خواب‌آلودگى ناشى از دارو از انجام کارهائى که نياز به هوشيارى کامل دارد خوددارى کند.