نام فارسى مفنايد استات (موضعي)
  نام انگليسى MAFENIDE ACETATE (Topical)
  نام تجارى دارو Sulfamylon
  گروه دارويى ضدعفوني‌كننده
  گروه شيميايى دارو سولفوناميد.
  مكانيسم اثر در ساخت ديواره سلولى باکتري، ايجاد اختلال مي‌کند.
  موارد مصرف سوختگى (درجه ۲ و ۳).
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: به ضخامت تقريبى ۵/۱ mm دارو را به‌طور موضعى در نواحى مبتلا روزانه ۱ تا ۲ بار به‌صورت آسپتيک ماليده و در صورت لزوم تکرار کنيد.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط، آسيب استنشاقي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوستي: راش، کهير، احساس گزش، سوزش، خونريزي، تحريک در محل پوست جديد، عفونت اضافي، خارش، تاول.
عوارض ديگر: اسيدوز متابوليک تاکي‌پنه، سرکوب مغز استخوان، کم‌خونى هموليتيک کشنده.
احتياطات: در حاملگى (در گروه C قرار دارد)، عفونت يا اختلال عملکرد ريوي، شيردهي، اختلال عملکرد کليوى بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب: به‌سرعت از سطح سوختگى جذب مي‌شود. اوج اثر: ۴ـ۲ ساعت. متابوليسم: خونى (به يک مهار کننده کربنتيک آنهيدراز ضعيف). دفع: کليوي.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ ترکيبات ضددرد به‌مقدار لازم قبل از استعمال دارو.
ـ استعمال مقدار کافى از دارو براى پوشانيدن ضايعات، اين ضايعات در تمام مدت بايد از دارو پوشيده شوند.
ـ قبل از هر بار استعمال دارو، بقاياى سوختگى را پاک کنيد (دبريدمان).
ـ استفاده از تکنيک اسپتيک در نواحى مرده صورت گيرد.
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در جاى خشک و در دماى اطاق نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
واکنش آلرژيک: سوزش، احساس گزش، تورم، قرمزي.
پاسخ درماني: ظاهر شدن بافت گرانولاسيون.
از دست دادن مايعات: کاهش برون‌ده ادراري.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ درمان تا زماني‌که محل براى پيوند مناسب شود، ادامه خواهد يافت.
ـ نشانه‌هاى عفونت اضافى گوشزد شود.
ـ تغييرات فعاليت تنفسى گزارش داده شود.