نام فارسى ايزوسربيد دي‌نيترات
  نام انگليسى ISOSORBIDE DINITRATE
  نام تجارى دارو Coronex . Dilatrate. Isordil . Isonate. Isotrate. Sorbide. Sorbitrate.
  گروه دارويى ضدآنژین صدری
  گروه شيميايى دارو نیترات
  مكانيسم اثر با کاهش afterload. Preload باعث کاهش فشارپایان دیاستولی بطن چپ می‌گردد و همچنین مقاومت عروقی سیستمیک را کم می‌کند.
  موارد مصرف آنژین صدری مزمن پایدار، پیشگیری درد حاصل از آنژِین صدری، درمان کمکی در CHF، اسپاسم منتشر مری بدون رفلاکس.
  ميزان مصرف پروفیلاکسی و حمله حاد آنژین:
بالغین: 40-5 mg خوراکی 4 بار در روز؛ 10-۵/۲ mg زیرزبانی که می‌تواند هر 2 تا 3 ساعت تکرار شود؛ قرص جویدنی 10-5 mg به مقدار لازم یا هر 2 تا 3 ساعت برای پیشگیری.
درمان کمکی در CHF:
بالغین: 10-5 mg قرص زیرزبانی هر 4-3 ساعت؛ یا 40-20 mg به‌صورت خوراکی.
اسپاسم منتشر مری:
بالغین: 30-10 mg به‌صورت خوراکی هر 4 ساعت.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به اين دارو يا نيترات‌ها، کم‌خونى شديد، افزايش فشار داخل جمجمه‌اي، خونريزى مغزي، انفارکتوس حاد ميوکارد.
  توضيحات دارو عوارض جانبی:
متفرقه: پرش عضلانی، کم‌خونی همولیتیک، متهموگلوبینمی.
قلبی عروقی: کاهش فشار خون وضعیتی، تاکیکاردی، کولاپس، سنکوپ.
گوارشی: تهوع، استفراغ.
پوستی: رنگ‌پریدگی، تعریق، راش.
دستگاه عصبی مرکزی: سردرد عروقی، برافروختگی، ضعف، غش.
احتياطات: در کاهش فشارخون وضعيتي، حاملگى (در گروه C قرار دارد)، شيردهي، گلوکوم، هيپرتيروئيدي، بچه‌ها با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل (۶۰ـ۵۰% دارو به گردش خون عمومى مي‌رسد). شروع اثر: قرص زيرزبانى ۵ـ۲ دقيقه، قرص جويدنى ۳دقيقه، قرص پيوسته رهش ۳۰ دقيقه، قرص معمولى يک ساعت. مدت اثر: زيرزبانى ۲ـ۱ ساعت، جويدنى ۲ـ۵/۰ ساعت، پيوسته رهش ۱۲ـ۶ ساعت، قرص معمولى ۶ـ۴ ساعت. متابوليسم: کبدي. دفع: کليوي.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ فشارخون، نبض، تنفس، در شروع درمان.
توصيه‌ها:
ـ قرص خوراکى با معده خالى و همراه ۸ اونس آب مصرف شود.
ارزيابى باليني:
درد: مدت زمان، شروع درد، فعاليت انجام شده، ويژگى درد.
تحمل دارو در صورت مصرف طولاني‌مدت.
سردرد، احساس سبک‌شدن سر، کاهش فشارخون؛ ممکن است لازم شود دوز دارو کاهش يابد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ قرص‌ها را در ظرف اوليه نگهدارى کنند.
ـ در صورتي‌که سه قرص زيرزبانى در مدت ۱۵ دقيقه باعث تخفيف درد نشود، مريض به سمت ER مي‌رود.
ـ از مصرف الکل اجتناب شود.
ـ ممکن است دارو باعث سردرد شود که به‌تدريج تحمل نسبت به آن ايجاد مي‌شود، مصرف دارو با غذا ممکن است باعث کاهش يا برطرف شدن سردرد شود.
ـ دارو مي‌تواند قبل از انجام فعاليت توأم با استرس (مانند ورزش، فعاليت جنسي)، مصرف شود.
ـ در موقع تماس با قرص زيرزباني، ممکن است سوزش ايجاد گردد.
ـ تأکيد کنيد که بيمار رژيم داروئى را به‌طور کامل رعايت کند.
ـ براى جلوگيرى از غش کردن، تغيير وضعيت به آهستگى صورت گيرد.
ـ نبايد قرص زيرزبانى يا پوسته رهشى را بجود يا له کند.