نام فارسى ژلاتين
  نام انگليسى GELATIN FOAM
  نام تجارى دارو Gelfoam
  گروه دارويى بندآورنده خون (هموستاتیک)
  گروه شيميايى دارو مشتق پلی‌پپتیدی
  موارد مصرف کنترل خونریزی در نواحی پر عروق که امکان بخیه‌زدن آن وجود ندارد. موارد تثبیت نشده مانند کمک به بهبود زخم‌ها و زخم بستر.
  ميزان مصرف ابتدا در زمینه استریل به اندازه مورد نیاز (کمی کم‌تر از مساحت جراحت) اسفنج ببرید. اسفنج به دو صورت قابل استفاده است.
استعمال خشک: ابتدا اسفنج را می‌فشارید و سپس ضمن اعمال فشار متوسط اسفنج را به‌مدت 15 ثانیه در محل خونریزی نگه دارید.
استعمال مرطوب: ابتدا اسفنج را تا رسیدن به اندازه اصلی در محلول نرمال سالین یا محلول ترومبین قرار می‌دهید، سپس قطعه را با گاز خشک می‌کنید و به‌مدت ثانیه به‌وسیله همان گاز در محل نگه دارید. سپس با اضافه کردن چند قطره آب اسرتیل، گاز را بدون خراب کردن اسفنج از روی آن بردارید.
موارد منع مصرف: عفونت بارز، خونریزی پس از زایمان، منوراژی، دیسکرازی‌های خونی (در صورتی‌که به تنهائی به‌کار روند)، هنگامی‌که لبه‌های پوست زخم بسته شده باشد.
  توضيحات دارو احتیاطات:
فضاهای بسته بافتی.
ملاحظات پرستاری:
پیگیری آزمایشگاهی:
از نظر وجود عفونت، در صورت مشاهده التهاب، قرمزى و ترشى چرکى از اسفنج استفاده نکنيد.
توصيه‌ها:
ـ محتواى بسته را پس از بازکردن مصرف کنيد و باقي‌مانده مصرف‌نشده را دور بريزيد. از استريل کردن مجدد اسفنج خوددارى کنيد زيرا زمان جذب آن را تغيير مي‌دهد.
ـ اسفنج به‌تدريج خود به‌خود جذب مي‌شود و نيازى به برداشتن آن نيست.
ارزيابي:
ـ درماني: کنترل کامل خونريزى در صورت ادامه خونريزى بيمار مي‌بايست از نظر اختلالات هموستاتيک بررسى شود.
ـ اسفنج ژلاتين ضمن جذب مايعات دچار انبساط مي‌شود و به نواحى اطراف فشار مي‌آورد.
ـ در صورت اظهار درد و ناراحتى پزشک را در جريان قرار دهيد.
ـ عفونت را در صورت مشاهده علائم تب، حساسيت، قرمزي، تورم و احساس ضعف و خستگى پزشک را مطلع کنيد.