نام فارسى فيناستريد
  نام انگليسى FINASTERIDE
  نام تجارى دارو Proscar
  گروه دارويى درمان هيپرپلازى پروستات
  گروه شيميايى دارو مهاركننده 5 - آلفاردوكتاز
  مكانيسم اثر اين دارو با مهار 5 - آلفاردوكتاز از تبديل تستوسترون به دي‌هيدروتستوسترون (DHT) جلوگيرى كرده و باعث كوچك‌شدن غده پروستات مي‌شود.
  موارد مصرف درمان هيپرپلازى خوش‌خيم پروستات (BPH) و تخفيف علائم زورزدن و احساس تخليه ناكامل، قطع مكرر جريان ادرار و سوزش ادرار.
  ميزان مصرف بالغين: مقدار 5mg خوراكى روزانه حداقل به‌مدت 6 ماه.
موارد منع مصرف: تماس پوستى زنان با قابليت بارورى با قرص و يا تماس با منى فرد مصرف‌كننده دارو ممنوع است.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
ادرارى تناسلي: ناتوانى جنسي، كاهش ميل جنسي، كاهش حجم مني.
احتياطات: اختلالات كار كبدي.
فارماكوكينتيك: جذب گوارشي: كامل. شروع اثر: 24 ساعت. اوج اثر: 2-1 ساعت. مدت اثر: 7-5 روز. متابوليسم: كبدي، نيمه‌عمر: 8-6 ساعت.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ پروستات: معاينه رکتوم و اندازه‌گيرى سطح سرمى آنتي‌ژن پروستات PSA قبل از شروع درمان و به‌صورت دوره‌اي.
ـ I&O: مخصوصاً در افراد با احتباس ادرارى زياد مشکوک به اروپاتى انسدادي.
توصيه‌ها:
ـ قرص را نبايد خرد کرد و بدون توجه به وعده غذائى آن را مي‌توان مصرف کرد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ به بيمار توضيح دهيد که حداقل مدت مورد نياز مصرف دارو ۶ ماه است و به‌هر حال ممکن است بعداً به جراحى نياز پيدا کند.
ـ بيمار را از احتمال ناتوانى جنسى و کاهش حجم مايع منى آگاه کنيد.
ـ به بيمار توضيح دهيد که ممکن است متوجه کوچک شدن غده پروستات و افزايش جريان ادرارى نشود.