نام فارسى اتوميدات
  نام انگليسى ETOMIDATE
  نام تجارى دارو Amidate
  گروه دارويى بيهوش‌كننده عمومى
  گروه شيميايى دارو خواب‌آور غير باربيتوراتى
  مكانيسم اثر يك بيهوش‌كننده غيرباربيتوراتى وريدى با اثرات خواب‌آور است و سبب كاهش خفيف فشار داخل مغزى و كاهش متوسط فشار داخل چشمى مي‌شود.
  موارد مصرف القاء بيهوشى عمومى براى تكميل اثر عوامل ضعيف بيهوش‌كننده (مانند اكسيد نيترو)، ابقاى بيهوشى طى اعمال جراحى كوچك.
  ميزان مصرف بالغين و كودكان بيش از 10 سال: به‌مقدار۶/۰ـ۲/۰ mg/kg به‌صورت وريدى درمدت ۱ـ۵/۰ دقيقه تزريق مي‌شود.
موارد منع مصرف: طى حاملگى (گروه C) و هنگام زايمان، شيردهي، كودكان كم‌تر از 10 سال، به‌عنوان خواب‌آور براى بيمار تحت تهويه مكانيكي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: تهوع و استفراغ پس از عمل.
دستگاه عصبى مركزي: حركات ميوكلونيك، پرش عضلاني، حركات تونيك عضلانى - حركات اضافى چشمي.
قلبى - عروقي: افزايش يا كاهش فشارخون، تاكيكاردى و برادي‌كاردي، انواع آريتمي.
تنفسي: هيپوونتيلاسيون يا هيپرونتيلاسيون، اسپاسم حنجره، آپنه گذرا
ديگر موارد: مهار قشرى آدرنال و يا حتى کريز آديسون (در دوزهاى بالا)، هيپرکالمي، هيپوناترمي، افزايش يا کاهش درجه حرارت، ضعف و اوليگوري.
احتياطات:
سرکوب ايمنى بدن.
فارماکوکينتيک: شروع اثر: ۳۰ ثانيه. اوج اثر: يک دقيقه مدت اثر: ۵ـ۳ دقيقه. متابوليسم: کبدي. دفع: ۷۵% کليوي، ۲۵% صفراوى (نيمه عمر ۷۵ دقيقه).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ سطح کورتيزول پلاسما مخصوصاً در صورت مصرف مقادير زياد يا طولاني‌مدت دارو.
ـ فشار خون، نبض، تنفس ابتدا هر ۱۵ دقيقه و سپس هر ۴ ساغت در دوره ريکاوري.
توصيه‌ها:
ـ حرکات يا پرش‌هاى عضلانى را مي‌توان با تزريق فنتانيل وريدى دو دقيقه قبل از القاء بيهوشي، کاهش داد.
ـ بهتر است دارو در دماى ۸ـ۲ درجه سانتي‌گراد نگهدارى شود و در صورت انجماد از مصرف آن خوددارى کنيد.
ارزيابى باليني:
عوارض گوارشي: از نظر تهوع و استفراغ پس از عمل.
تغييرات فشار خون و ميزان سديم و پتاسيم خون و گزارش علائم در صورت مشاهده نشانه‌هاى کريزآديسون.