نام فارسى اپي‌نفرين
  نام انگليسى EPINEPHRINE
  نام تجارى دارو Adrenalin
  گروه دارويى آگونيست آدرنرژيك
  گروه شيميايى دارو كاته‌كولامين
  مكانيسم اثر آگونيست β1 و β2 و بوده كه با افزايش سطح cAMP باعث گشادشدن برونش، تحريك سيستم عصبى مركزى و افزايش در فعاليت قلبى مي‌شود؛ مقادير بالا باع انقباض عروقى و مقدار كم از طريق گرينده‌هاى β2 عروقى باعث گشادى عروق مي‌شود.
  موارد مصرف حملۀ حاد آسم، هموستاز، اسپاسم برونش، آنافيلاكسي، واكنش آلرژيك، ايست قلبي.
  ميزان مصرف آنافيلاكسي:
بالغين: ۵/۰ـ۱/۰ ml محلول ۰۰۱/۰ به‌صورت عضلانى يا زيرجلدى كه مي‌توان هر 15-10 دقيقه تكرار نمود. تزريق وريدي۱/۰ تا ۲۵/۰ ميلي‌ليتر محلول ۰۰۱/۰.
بچه‌ها: ۰۱/۰ ml/kg از محلول ۰۰۱/۰ كه مي‌توان هر 20 دقيقه 4 ساعت تكرار كرد، تنفس ml/kg ۰/۰۰۵ محلول ۲۰۰/۱ كه مي‌تواند هر ۱۲ـ۸ ساعت تكرار گردد.
آسم: بالغين و بچه‌ها: ۵/۰ـ۱/۰ ml از محلول ۰۰۱/۰ به‌صورت زيرجلدى هر 20 دقيقه تا نيم‌ساعت.
هموستاز:
بالغين: داروى موضعي۵۰۰۰۰/۱ تا ۱۰۰۰/۱ به‌مقدار نياز براى قطع خونريزى استفاده مي‌شود.
ايست قلبي:
بالغين: ۱ـ۵/۰ميلي‌گرم (۱ـ۵/۰ ml) از راه وريدى هر 5 دقيقه و يا داخل قلبى و به‌دنبال آن تزريق وريدى 1 تا 4mg در دقيقه.
بچه‌ها:mg/kg ۰/۰۱ به‌صورت وريدى هر 5دقيقه يا ۱۰ـ۵ mg/kg داخل‌قلبي.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به مقلدهاى سمپاتيك، گلوكوم با زاويۀ تنگ، شوك هموراژيك يا كارديوژنيك، آرتريواسكلروز مغزي، اختلالات كرونري، آريتمي‌ها، بيمارى ارگانيك قلبى و مغزي، طى مرحله دوم زايمان، جهت بي‌حسى موضعى انگشتان دست و پا، گوش و بينى و دستگاه ژنيتال.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
ادرارى تناسلي: احتباس ادراري.
دستگاه عصبى مركزي: لرزش، اضطراب، بي‌خوابي، سردرد، سرگيجه، گيجي، توهم، خونريزى مغزي.
قلبى عروقي: طپش قلب، تاكيكاردي، افزايش فشارخون، اختلال ريتم، افزايش موج T.
گوارشي: بي‌اشتهايي، تهوع، استفراغ.
تنفسي:‌ تنگي‌‌نفس
احتياطات:
در حاملگى (در گروه C قرارد دارد)، اختلالات قلبي، پرکارى تيروئيد، ديابت قندي، هيپرتانسيون، پارکينسون، سل، COPD همراه اختلالات قلبي، کودکان کوچک‌تر از ۶ سال هيپرتروفى پروستات بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: شروع اثر: عضلانى / تحت جلدي: ۱۰ـ۵ دقيقه. اوج اثر: ۲۰ دقيقه. مدت اثر: ۴ـ۱ ساعت. انتشار: از CNS عبور نمي‌کند. متابوليسم: در کبد، بافت‌ها و پايانه‌هاى عصبى توسط آنزيم منوآمين اکسيداز (MAO) و کاتکول آمين ترانسفراز (COMT). دفع: کليوى (به مقدار کم).
تداخلات داروئي: باعث تشديد هيپوتانسيون ناشى از فنوتيازين‌ها مي‌شود؛ مصرف همزمان با آنتاگونيست‌هاى آلفا ـ آدرنرژيک مانند ارگوتامين و ايندرال باعث کاهش اثرات آدرنالين مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ ECG مداوم در طول تجويز دارو، در صورت افزايش فشار خون دارو قطع مي‌شود.
ـ اندازه‌گيرى فشارخون و نبض هر ۵ دقيقه بعد از مصرف تزريقي.
ـ در صورت امکان اندازه‌گيرى CVP يا PWP در طول تزريق.
توصيه‌ها:
ـ تزريق وريدى به‌طور آهسته، بعد از مخلوط کردن ۱mg (محلول ۰۰۱/۰) با ۱۰ml يا بيشتر سالين نرمال؛ براى ادامه درمان مي‌توان آن را در ۵۰۰mL محلول قندى به مقدار بيشتر رقيق کرد و ۱mg يا کم‌تر از آن از طريق لوله Y يا شير سه‌راه تجويز نمود.
روش تهيه / تجويز:
ـ محلول آماده شده را بيش از ۲۴ ساعت در يخچال نگهدارى کنيد.
ـ در صورت تغيير رنگ از محلول استفاده نکنيد.
ارزيابى باليني:
محل تزريق: نکروز بافتي؛ در اين صورت مخلوط فنتول آمين يا سالين نرمال تجويز کنيد.
پاسخ درماني: افزايش فشار خون با پايدار شدن وضعيت مريض يا بهبود وضعيت تنفسي.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ دليل استفاده از دارو را براى بيمار توضيح دهيد.
ـ شستشوى دهان بعد از استفاده از دارو براى جلوگيرى از خشکى دهان.
ـ عدم استفاده از فرآورده‌هاى OTC.
درمان مصرف بيش از حد دارو: استفاده از يک مسدود‌کننده گيرنده α و يک مسدودکننده ديگر β