نام فارسى دروپريدول
  نام انگليسى DROPERIDOL
  نام تجارى دارو Inapsine
  گروه دارويى بيهوش‌كننده عمومي، ضدسايكوز، ضداستفراغ
  گروه شيميايى دارو مشتق بوتيروفنون
  مكانيسم اثر با اثر برنواحى زيرقشرى دستگاه عصبى مركزي، ايجاد آرامش و خواب مي‌كند.
  موارد مصرف به‌عنوان داروى پيش‌بيهوشى در جراحي، القاء و نگهدارى بيهوشى عمومى به‌كار مي‌رود هم‌چنين جهت درمان تهوع و استفراغ (طى اقدامات و تشخيصى و جراحي)، همراه با فنتانيل درمورد درد عصب سه‌قلو.
  ميزان مصرف نگهدارى بيهوشي:
بالغين: ۲۷۵/۰ـ۲۲/۰ mg/kg وريدى يا عضلانى با دوز نگهدارندۀ ۵/۲ـ۲۵/۱ mg.
بچه‌هاى 12-2 سال: كودكان ۱۶۵/۰ـ۰۸۸/۰ mg/kg از راه عضلانى يا وريدي.
پيش‌داروى بيهوشي:
بالغين: عضلانى يا وريدى۱۰ـ۵/۲ mg که ۱ـ۵/۰ ساعت قبل از عمل داده مي‌شود.
بچه‌هاى 12-2 سال: ۱۶۵/۰ـ۰۸۸/۰ mg/kg عضلانى يا وريدى ۱ـ۵/۰ساعت قبل از عمل.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، بچه‌هاى زير دوسال، حاملگى (در گروه C قرار دارد).
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
تنفسي: اسپاسم حنجره، اسپاسم برونش.
دستگاه عصبى مركزي: ديستوني، آكاتازيا، خم‌شدن بازو، ترمور ظريف، سرگيجه، اضطراب، خواب آلودگي، بيقراري، توهم، افسردگي.
قلبى عروقي: تاكيكاردي، افت فشارخون.
چشم، گوش، حلق و بيني: چرخش رو به بالاى چشم، كريزهاى مربوط به حرکات چشمي.
پوستي: لرز، تعريق صورت، تکانه.
احتياطات: سالمندان، بيمارى قلبى عروقى (افت فشار خون، برادي‌ديس‌ريتمي)، بيمارى کليوي، بيمارى کبدي، بيمارى پارکينسون با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: شروع اثر: ۱۰ـ۳ دقيقه اوج اثر: ۳۰ دقيقه. مدت اثر: ۴ـ۲ ساعت. انتشار: از جفت رد شود. متابوليسم: کبدي. دفع: از راه ادرار و مدفوع.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ علائم حياتى هر ۱۰ دقيقه در زمان تجويز وريدى دارو و هر ۳۰ دقيقه پس از مصرف فرم عضلانى دارو.
توصيه‌ها:
ـ فرم رقيق نشده دارو و از طريق لوله Y شکل يا آنژيوکت داده مي‌شود؛ مي‌توان ۲۰mg از دارو را در ۱۰۰۰mL از رينگر لاکتات، دکستروزواتر، کلرور سديم %۹/۰ رقيق نموده و سپس انفوزيون را انجام داد.
ـ براى علائم خارج هرمى از آنتي‌کولينرژيک‌ها (بنزتروپين، ديفن‌هيدرامين)، استفاده کنيد.
ـ فقط در صورتي‌که لوازم احياء در دسترس داريد از دارو استفاده کنيد.
ـ فرم وريدى را به آرامى تزريق کنيد (حداکثر با سرعت ۱۰mg در دقيقه).
روش تهيه / تجويز:
ـ براى جلوگيرى از افت فشار خون وضعيتي، مريض را به آرامى جابه‌جا کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: کاهش اضطراب، از بين رفتن استفراغ زمان عمل جراحي.
واکنش‌هاى خارج هرمي، ديس‌توني، آکاتازيا.
افزايش تعداد ضربان قلب يا کاهش فشارخون؛ و سريعاً پزشک را مطلع کنيد. مريض را در وضعيت ترندلنبرگ قرار ندهيد يا از مهارکننده‌هاى سمپاتيک استفاده نکنيد چرا که ممکن است ايست تنفسى بدهند.