نام فارسى دروپريدول کامپاند
  نام انگليسى DROPERIDOL COMPOUND
  نام تجارى دارو Innovar
  گروه دارويى آرام‌بخش و ضددرد
  گروه شيميايى دارو تركيب فنتانيل و دروپريدول.
  موارد مصرف طى اقدامات تشخيصى و جراحي، آمادگى قبل از بيهوشي، القاء بيهوشي، كمك به حفظ و تداوم بيهوشى يا بي‌حسى موضعي.
  ميزان مصرف بالغين: دوز دارو برحسب نياز بيمار و تشخيص پزشك تعيين مي‌شود.
  توضيحات دارو (جهت اطلاعات بيشتر به تك‌نگارهاى FENTANYL و DROPERIDOL مراجعه شود).