نام فارسى دکسي‌سيلين
  نام انگليسى DOXYCYLINE
  نام تجارى دارو Doxy-100, Doxy-Caps, Doxy-Tabs, Vibra-Tabs, Vibramycin
  گروه دارويى آنتى‌بيوتيک
  گروه شيميايى دارو تتراسيكلين
  مكانيسم اثر با اتصال به‌قطعۀ 30s ريبوزوم، فسفوريلاسيون و ستنرپروتئين در ميكروارگانيسم را مهارمي‌كند؛ به‌طور برگشت‌پذير به قطعه 50s متصل مي‌شود.
  موارد مصرف سيفليس، كلاميديا تراكوماتيس، گنوره، لنفوگرانولوم و نروم، ارگانيسم‌هاى گرم منفى و مثبت ناشايع، بيماري‌هاى ريكتزيائي، عفونت حاد در برونشيت مزمن، موارد تثبيت‌نشده مانند لپتوسپيروز، مالاريا ناشى از پلاسموديوم فالسيپاروم مقاوم به كلروكين، اسهال مسافران ناشى از Enterotoxigenic E.Coli.
  ميزان مصرف بالغين: خوراكى 100mg هر 12 ساعت در روز اول، سپس 100mg/day داده مي‌شود؛ وريدى 200mg در 2-1 انفوزيون در روز اول سپس 100 تا 200mg/day داده مي‌شود.
بچه‌هاى بالاى 8 سال: خوراكي/وريدى 4/4mg/kg/day در دوزهاى منقسم 12 ساعته در روز اول، سپس 2/2 تا 4/4mg/kg/day داده مي‌شود.
گنوره (بدون عارضه):
خوراكى 200mg، سپس 100mg به‌هنگام خواب و 100mg دوبار در روز و به‌مدت 3 روز يا 30mg و سپس 300mg اول در يك‌ساعت داده مي‌شود.
عفونت منتشر: 100mg خوراكى دو بار در روز و حداقل به‌مدت 7 روز.
كلاميدياتراكوماتيس:
بالغين: خوراكى 300mg/day در دوزهاى منقسم و به‌مدت 10 روز.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به تتراسيكلين‌ها، بچه‌هاى زير 8 سال (ايجاد زردى دائمى دندان‌ها، هيپوپلازى ميناى دندان، عقب‌افتادگى رشد استخوان)، حاملگى (در گروه D قرار دارد).
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مركزي: تب، سردرد، كرختي.
خوني: ائوزينوفيلي، نوتروپني، ترومبوسيتوپني، لكوسيتوز، آنمى هموليتيك.
چشم، گوش، حلق و بيني: ديسفاژي، گلوسيت، كاهش كلسيفيكاسيون دندان شيري، درد شكم، كانديديازيس دهاني.
گوارشي: تهوع، استفراغ، اسهال، بي‌اشتهائي، انتروکوليت، نفخ، دل‌پيچه، سوزش معده، استوماتيت، کوليت پسودوممبران.
قلبى عروقي: پريکارديت.
ادرارى تناسلي: افزايش BUN, پرادراري، پرنوشي، نارسائى کليوي، مسموميت کبدي.
پوستي: راش، کهير، حساسيت به نور، افزايش پيگمانتاسيون، درماتيت اکسفولياتيو.
احتياطات:
در بيمارى کبدي، شيردهي، الکلسيم با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. اوج اثر: ۴ـ۵/۱ ساعت. انتشار: به چشم، پروستات و CSF هم نفوذ مي‌کند. متابوليسم: ندارد. دفع: کليوى و صفراوى (نيمه عمر ۲۴ـ۱۴ ساعت)، دارو به وسيله همودياليز از خون خارج نمي‌شود.
تداخلات داروئي: باعث تشديد اثرات ضدانعقادي‌هاى خوراکى مي‌شود؛ مصرف آنتي‌اسيدها و کلسيم و آهن و منيزيم باعث کاهش جذب گوارشى دارو مي‌شود؛ مصرف همزمان باربيتورات‌ها، فني‌توئين و کاربامازپين باعث کاهش سطح سرمى دارو مي‌شود؛ دارو باعث کاهش اثر قرص‌هاى ضدباردارى مي‌شود؛ باعث خنثي‌شدن اثر دسموپرسين مي‌شود؛ باعث افزايش ميزان جذب و سطح سرمى ديگوکسين مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ نسبت I&O
- مطالعات خوني: BUN, ALT, AST, CBC, PT, کراتينين.
ـ علائم عفونت.
توصيه‌ها:
ـ پس از رقيق‌کردن ۱۰۰ ميلي‌گرم دارو يا کمتر از دارو با ۱۰mL آب مقطر يا نرمال سالين تزريق وريدى انجام شود؛ براى رقيق کردن بيشتر با ۱۰۰۰ـ۱۰۰ mL محلول مناسب، مخلوط کنيد و ۱۰۰mg يا کمتر از دارو، در مدت ۴ـ۱ ساعت داده شود.
ـ از مصرف فرآورده‌هاى تاريخ گذشته که ممکن است باعث سميت کليوى شود خوددارى کنيد.
ـ با معده خالى و يک‌ساعت قبل از غذا يا ۲ ساعت پس از غذا و با يک ليوان آب مصرف شود.
ـ پس از انجام C&S دارو داده شود.
ـ دو ساعت قبل يا بعد از مصرف مسهل‌ها يا داروهاى حاوى Ferrous مصرف شود؛ و ۳ ساعت پس از مصرف آنتي‌اسيد يا فرآورده‌هاى KAOLIN-PECTIN از دارو استفاده شود.
ـ در ظروف دربسته، مقاوم به نور و در دماى اتاق نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: کاهش درجه حرارت، از بين رفتن ضايعات و منفي‌شدن C&S.
واکنش‌هاى آلرژيک: راش، خارش، آنژيوادم.
تهوع، استفراغ، اسهال، از ضداستفراغ، آنتي‌اسيد استفاده کنيد.
رشد بيش از حد عفونت: افزايش دما، کسالت، قرمزي، درد، تورم، ترشح، خارش اطراف مقعد، اسهال، تغيير در وضعيت سرفه و خلط مريض.
محل تزريق وريدى از نظر فلبيت / ترومبوز: دارو به شدت تحريک‌کننده است.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ در معرض آفتاب قرار نگيرد، سوختگى ممکن است ايجاد شود، به‌نظر نمي‌رسد سايه‌گير باعث کاهش حساسيت به نور شود.
ـ که اگر مريض ديابتى است از مصرف diastix clinistix يا تست نوارى براى بررسى گلوکز ادرار استفاده نکنيد.
ـ که تمام داروهاى تجويزشده را به‌خاطر جلوگيرى از اضافه‌شدن عفونت، مصرف کنند.
ـ تا دارو را با يک ليوان پرآب مصرف کنند.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
منفى کاذب: گلوکز ادرارى با Clinistix يا تست نواري.
افزايش کاذب: کاته کولامين‌هاى ادراري، AST, ALT.