نام فارسى دوبوتامين
  نام انگليسى DOBUTAMINE HCL
  نام تجارى دارو Dubutrex
  گروه دارويى آگونيست آدرنرژيك B1
  گروه شيميايى دارو كاته‌كولامين
  مكانيسم اثر با اثر بر رسپتورهايβ1 قلبى باعث افزايش قدرت انقباضي، افزايش جريان خون عروق كرونر، و ضربان قلب مي‌گردد.
  موارد مصرف جراحى قلب، نارسائى قلب كه به درمان‌هاى معمولى پاسخ نمي‌دهد:
  ميزان مصرف بالغين: انفوزيون وريدى 2/5 تا 10mcg/kg/min كه درصورت نياز مي‌توان تا 40mcg/kg/min دوز آن را افزايش داد و به‌مدت 72 ساعت با تزريق مداوم داراى اثردرمانى آن باقى مي‌ماند.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، انفاركتوس حاد ميوكارد، تنگى ساب‌آئورتى هيپرتروفيك ايديوپاتيك (IHSS).
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مركزي: اضطراب، سردرد، سرگيجه.
قلبى عروقي: تپش قلب، انقباضات زودرس بطني، تاكيكاردي، افزايش فشارخون، آنژين.
گوارشي: سوزش پشت جناغ، تهوع، استفراغ.
عضلانى اسكلتي: كرامپ عضلانى (ساق).
احتياطات: در حاملگى (در گروه C قرار دارد)، شيردهي، بچه‌ها، فيبريلاسيون دهليزي، افزايش فشارخون بااحتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ نسبت I&O.
ـ پيوسته ECG در زمان تجويز دارو؛ در صورت افزايش فشارخون، دارو را کاهش دهيد.
ـ پس از استفاده از فرم وريدى دارو، هر پنج دقيقه نبض و فشارخون را بررسى کنيد.
ـ در صورت امکان در زمان انفوزيون CVP, PWP را بررسى کنيد.
توصيه‌ها:
ـ در تزريق وريدى ۲۵۰ميلي‌گرم دارو را با ۱۰mL آب مقطر يا دکتسروزواتر رقيق کنيد، مي‌توان براى رقيق‌شدن بيشتر با ۵۰mL از اين محلول مخلوط کرد.
ـ براى کاهش حجم، از افزاينده‌هاى حجم پلاسما استفاده کنيد.
ـ انفوزيون وريدى را به آرامى و پس از تهيه محلول مناسب، انجام دهيد، و دارو را با حداقل ۵۰mL دکستروزواتر، ۹% نرمال سالين يا لاکتات سديم رقيق کنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ محلول تهيه شده را به مدت بيش از ۲۴ ساعت در يخچال نگهدارى نکنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: افزايش فشار خون به‌همراه تثبيت وضعيت مريض.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ دلايل تجويز دارو را به مريض بگوئيد.
درمان مصرف بيش از حد دارو: تجويز مهارکننده‌هاى B1 آدرنرژيک.