نام فارسى ديترانول (آنترالين)
  نام انگليسى DITHRANOL (Anthralin)
  نام تجارى دارو Anthra-derm, Anthroforte, Drithocreme, Drithoscalp
  گروه دارويى ضدپسوريازيس
  گروه شيميايى دارو مشتق دي‌اُكسى آنترانول
  مكانيسم اثر با مهار سنتز نوكلئوپروتئين، سرعت ميوز و پروليفراسيون سلول‌هاى سطحى پوست در پسوريازيس را كاهش مي‌دهد.
  موارد مصرف پلاك موضعى پسوريازيس خاموش يا مزمن، موارد تثبيت‌نشده مثل درمان موضعى آلوپسي.
  ميزان مصرف بالغين: روزانه 2-1 بار در ناحيه مبتلا.
آلوپسى منطقه‌اي:
بالغين: روزانه يكبار برروى ناحيه مبتلا.
موارد منع مصرف: ضايعات حاد پسورياز، استفاده در ناحيه ژنيتال، صورت، و نواحى فلكسور.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوست: حساسيت به دارو، فوليكوليت، قرمزى پوست مجاور، هيپوپيگمانتاسيون موقت مو.
غيره: افزايش سرعت سديمانتاسيون، هيپراوريسمي، تحريك كليه‌ها.
احتياطات: بيمارى كليه، اريتم و التهاب پوست.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
بهتر است قبل از مصرف دوز بعدى از نبود اريتم يا فوليکوليت روى پوست طبيعى مطمئن شويد. در اين‌صورت دفعات مصرف دارو کاهش مي‌يابد.
ـ در صورت انتشار ضايعات يا بروز اراپسيون حاد يا فوليکوليت پوستولر دارو را قطع کنيد.
ـ بهتر است براى تحقيق در مورد احتمال تحريک کليوي، به‌طور منظم ادرار آزمايش شود.
توصيه‌ها:
ـ قبل از استفاده بهتر است دارو را از نظر آلرژى به دارو، روى پوست تست کنيد.
ـ در مورد ضايعات سر ابتدا براى برداشتن پوسته‌ها موها را شانه کنيد. بهتر است براى جلوگيرى از رنگي‌شدن روى بالش با پوشش مناسب پلاستيکى پوشيده شود. بعد از گذشت مدت لازم سر را با شامپو يا صابون بشوئيد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ بعد از گذشت مدت زمان لازم، با حمام کردن باقي‌مانده پماد از روى پوست بايد برداشته شود، درغير اين‌صورت تجمع رطوبت و سلول‌هاى مرده ممکن است منجر به تغييرات ناخواسته شود و براى اجتناب از رنگي‌شدن تجهيزات حمام بهتر است آنها با آب داغ شسته شود.