نام فارسى دي‌نوپروستون
  نام انگليسى DINOPROSTONE
  نام تجارى دارو Prostin E2
  گروه دارويى سقط‌كننده جنين
  گروه شيميايى دارو پروستاگلاندين E2
  مكانيسم اثر PGE2 سبب تحريك و انقباض ميومتر رحم و درنتيجه سقط جنين مي‌شود.
  موارد مصرف ختم حاملگي، تخليه محتويات رحم در سقط فراموش‌شده يا مرگ خارج رحمي، در هفته 28 حاملگي، تومور تروفوبلاستيك حاملگي، آماده‌كردن دهانه رحم جهت تلقيح مصنوعي.
  ميزان مصرف پس از استعمال يك قرص واژينال، بايد هر 5-3 ساعت مصرف يك قرص تا بروز سقط جنين ادامه يابد.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو، التهاب حاد لگني، بيمارى فعال قلبي، ريوى كليوى و كبدي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي:‌تهوع، اسهال.
ديگر موارد: تب، التهاب آندومتر.
احتياطات: افراد داراى سابقه آسم، افت فشارخون يا افزايش فشارخون، افراد داراى سابقه بيمارى كبدي، كليوي، قلبي، آنمي، يرقان، ديابت، صرع، واژينيت.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ تحقيق در مورد سابقه بيمارى قلبي، کبدي، کليوي.
ـ انجام Cr, BUN, ADT, ALT, EKG.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ استفاده از اين دارو مي‌بايست با احتياط و تنها زير پزشک متخصص و مراکز درمانى انجام شود.