نام فارسى داينسترول
  نام انگليسى DIENESTROL
  نام تجارى دارو Estraguard, Ortho Dienestrol
  گروه دارويى استروژن
  گروه شيميايى دارو استروژن صناعى غيراستروئيدى
  مكانيسم اثر با افزايش ميزان ساخت RNA،DNA و پروتئين‌هاى سلولي، علائم و نشانه‌هاى آتروفى سطح واژن و چروكيدگى فرج را طى يائسگى تخفيف مي‌دهد.
  موارد مصرف واژينيت آتروفيك، خشكى و چروكيدگى فرج ناشى از يائسگى يا برداشتن تخمدان.
  ميزان مصرف كرم واژينال 2-1 بار در روز به‌مدت دوهفته، سپس نصف دوز به‌مدت دو هفته و سپس يك‌بار استفاده از كرم.
موارد منع مصرف: كانسر پستان، اختلالات ترومبوآمبوليك، كانسر دستگاه توليدمثل، خونريزى دستگاه ژنيتال (غيرطبيعى يا ناشناخته)، حاملگى (در گروه X قرار دارد).
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مركزي: افت فشارخون، ترومبوفلبيت، ادم، ترومبوآمبولي، سكته، آمبولى ريوي، سكتۀ قلبى (آنفاركتوس ميوكارد).
گوارشي: تهوع، استفراغ، اسهال، بي‌اشتهائي، پانكراتيت، دل‌پيچه، يبوست، افزايش اشتهاء، افزايش وزن، زردى انسدادي.
چشم، گوش، حلق و بيني: عدم تحمل لنز تماسي، افزايش ميوپيا (نزديک‌بيني)، آستيگماتيسم.
ادرارى تناسلي: آمنوره (عدم قاعدگي)، سائيدگى دهانه رحم، خونريزى ناگهاني، ديسمنوره (قاعدگى دردناک)، کانديديازيس واژن، تغييرات پستان، ژينکوماستي، آتروفى بيضه، ناتوانى جنسي.
پوستي: راش، کهير، جوش، پرموئي، آلوپسي، پوست چرب، سبوره، پورپورا، ملاسما.
خوني: کمبود اسيدفوليک، هيپرکلسمي، هيپرگليسمي.
احتياطات:
افزايش فشار خون، آسم، ديسکرازى خوني، بيمارى کيسه صفرا، نارسائى احتقانى قلب، ديابت شيرين، بيمارى استخواني، افسردگي، سردرد ميگرني، اختلالات تشنجي، بيمارى کبدي، بيمارى کليوي، داشتن سابقه سرطان پستان يا دستگاه توليد‌مثلى با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. انتشار: گسترده. متابوليسم: کبدى دفع: کليوي.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ وزن روزانه؛ در صورت افزايش وزن هفتگى به مقدار بيش از ۵/۲ کيلو پزشک را مطلع کنيد.
ـ فشار خون هر چهار ساعت يک‌بار.
ـ نسبت I&O، نسبت به کاهش دفع ادرارى و افزايش ادم توجه داشته باشيد.
ـ مطالعات کليوى شامل: AST, ALT, بيليروبين.
توصيه‌ها:
ـ براى جذب بهتر قبل از خواب مصرف شود.
ـ ميزان خونى دارو را اندازه‌گيرى کنيد و براى جلوگيرى از عوارض جانبى از حداقل دوز مؤثر استفاده کنيد.
ـ کاهش دوز دارو را در يک فاصله ۶ـ۳ ماهه، ادامه دهيد.
ـ در ظروف محکم، مقاوم به نور و در يخچال نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
ادم، افزايش فشار خون، علائم قلبي، زردي.
وضعيت رواني: خلق و خو، تغييرات رفتاري، تهاجم، هيپرکلسمي.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ اپليکاتور را پر نموده و کرم را در سطح داخلى بماليد.
ـ قبل از استفاده از هرگونه داروى بدون نسخه (OTC)، با پزشک مشورت شود.
ـ تا هرگونه، توده پستاني، خونريزى واژينال، ادم، زردي، ادراره تيره، مدفوع خاک رسي، تنگي‌نفس، سردرد، تارى ديد، درد شکمي، کرختى يا سفتى پاها، درد قفسه صدرى را گزارش کنند.