نام فارسى دسموپريزين استات
  نام انگليسى DESMOPRESSIN ACETATE
  نام تجارى دارو DD AVP, Stimate
  گروه دارويى هورمون هيپوفيز
  گروه شيميايى دارو هورمون آنتي‌ديورتيك صناعى
  مكانيسم اثر با اثر بر اپي‌تليوم توبول‌هاى كليوى باعث بازجذب آب مي‌شود، با انقباض عضلۀ صاف، اثر منقبض‌كنندۀ عروقى خود را اعمال مي‌كند.
  موارد مصرف ديابت بي‌مزه مركزي، علايم پرنوشى و پرادرارى ناشى از جراحى يا آسيب هيپوفيز، موارد تثبيت‌نشده مانند هموفيلى A (افزايش فعاليت فاكتور VIII) فون ويلبراند تيپ I، كنترل شب‌ادرارى كودكان.
  ميزان مصرف ديابت بي‌مزه:
بالغين: اينترانازال (داخل بيني) ۴/۰ـ۱/۰ ميلي‌ليتر به‌طور روزانه در دوزهاى منقسم.
بچۀ سه‌ماه تا 12 سال: اينترانازال (داخل بيني) ۳/۰ـ۵/۰ ميلي‌ليتر روزانه در دوزهاى منقسم.
هموفيلي/ بيمارى نون‌ويلبراند:
بالغين و بچه‌ها: وريدى 30mcg/kg در محلول كلرورسديم در مدت 30-15 دقيقه داده مي‌شود و درصورت نياز مي‌توان اين دوز را تكرار كرد.
موارد منع مصرف: در حساسيت مفرط، ديابت بي‌مزۀ نفروژنيك.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
چشم، گوش، حلق و بيني: تحريك بيني: احتقان، رينيت.
دستگاه عصبى مركزي: خواب‌آلودگي، سردرد، بي‌حالي، گُرگرفتگي.
گوارشي: تهوع، سوزش پشت جناغ، كرامپ.
قلبى عروقي: افزايش فشارخون.
احتياطات: حاملگى (در گروه B قرار دارد)، بيمارى عروق كرونر، شيردهي، افزايش فشار خون با احتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ در صورت استفاده از فرم وريدى ـ يا زيرجلدى دارو فشار خون و نبض مريض را بررسى کنيد.
ـ نسبت I&O: توزين روزانه، بررسى ادم انتها، در صورت احتباس شديد آب، از ديورتيک استفاده کنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ در يخچال يا در يک محيط خنک نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: از بين رفتن وضعيت تشنگى شديد، کاهش دفع ادرارى و اسمولاليته.
مسموميت با آب: بي‌حالي، تغييرات رفتاري، عدم آگاهى به زمان و مکان، تحريک‌پذيرى عصبى ـ عضلاني.
استفاده از دارو در داخل بيني: تهوع، احتقان، کرامپ، سردرد، و معمولاً اين علائم با کاهش دوز کم‌تر ديده مي‌شوند.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ تکنيک استفاده از دارو در داخل بيني: لوله را به داخل حفره بينى ببريد و سپس دارو، چکانده شود.
ـ از مصرف داروهاى بدون نسخه‌اى (OTC) که براى سرماخوردگى استفاده مي‌شوند، داروهائى که براى تب يونجه استفاده مي‌شوند و حاوى اپي‌نفرين هستند، خوددارى شود چرا که اين داروها باعث کاهش اثر داروى فوق مي‌شوند: از مصرف همزمان الکل و دارو خوددارى شود.
ـ پلاک مخصوص شناسائى دريافت دارو را به‌همراه داشته باشيد.