نام فارسى دفروگزامين مسيلات
  نام انگليسى DEFEROXAMINE MESYLATE
  نام تجارى دارو Desferal
  گروه دارويى پادزهر مسموميت با فلزات سنگين
  گروه شيميايى دارو از تركيبات چنگالى [chelating agent]
  مكانيسم اثر با تركيب‌شدن با يون‌هاى آهن تركيب محلول در آبى را ايجاد مي‌كند كه ازطريق كليه‌ها قابل دفع است.
  موارد مصرف در مسموميت‌هاى حاد و مزمن آهن، در هموكروماتوز و هموسيدروزيس.
  ميزان مصرف حاد:
بالغين و بچه‌ها: تزريق عضلانى يا وريدى 1 گرم از دارو و سپس 500 ميلي‌گرم در هر چهارساعت و در دو دوز و بعد 500 ميلي‌گرم در هر 12-4 ساعت و در دو دوز مصرف مي‌شود. حداكثر مي‌توان تا 15 ميلي‌گرم بر كيلوگرم در ساعت يا 6 گرم در هر 24 ساعت استفاده كرد، حداكثر سرعت تزريق 15mg/kg/h است.
مزمن:
بالغين و بچه‌ها: تزريق عضلانى 500 ميلي‌گرم الى يك گرم در روز به‌علاوه انفوزيون وريدى جداگانه 2 گرم ديگر با هر واحد انتقال خون، حداكثر مي‌توان تا 15 ميلي‌گرم بر كيلوگرم در ساعت يا 6 گرم در هر 24 ساعت استفاده كرد. تزريق جلدى 2-1 گرم طى مدت 24-8 ساعت ازطريق پمپ انفوزيون زيرجلدي.
موارد منع مصرف: در حساسيت مفرط و ادرارنكردن و بيمارى شديد كليه و در بچه‌هاى كم‌تر از 3 سال.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوست: كهير، قرمزي، خارش، درد در محل تزريق، تب.
قلبى عروقي: كاهش فشارخون و تاكي‌كاردي.
گوارشي: اسهال و دل‌پيچه.
چشم، گوش، حلق و بيني: تارى ديد، كاتاراكت، كاهش ترميم، و مسموميت شنوائي.
عضلانى اسكلتي: دردهاى پا.
دستگاه ادرارى تناسلي: ديسورى و پيلونفريت.
سيستميک: آنافيلاکسي.
احتياطات: در حاملگى و در شيردهى (در گروه C قرار دارد) با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: متابوليسم: با آهن تشکيل کمپلکس غيرسمى مي‌دهد. دفع: کليوى و کم‌تر صفراوى (نيمه عمر ۶ ساعت)، به‌وسيله همودياليز از خون خارج مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ در محل تزريق از نظر قرمزى التهاب و درد.
ـ از نظر وجود خون در مدفوع ضرورى است.
ـ از نظر بينائى و شنوائى و علائم حياتى به‌صورت دوره‌اى بررسى شود.
ـ ميزان مصرف و دفع آب و تست‌هاى عملکرد کليه: BUN کراتينين، کليرانس کراتينين و سطح خونى آهن.
توصيه‌ها:
ـ تزريق وريدى (استفاده در شوک) بعد از رقيق کردن ۵۰۰ ميلي‌گرم در ۲ ميلي‌ليتر آب مقطر انجام شود مي‌توان با دکستروزواتر ۵ درصد يا سالين بيشتر رقيق نموده و کمتر از ۱۵ ميلي‌گرم بر کيلوگرم در هر ساعت تزريق شود.
ـ اين روش فقط در زمان کوتاه مدت استفاده مي‌شود و روش تزريق عضلانى ارجح است.
ـ تزريق عضلانى بعد از رقيق کردن ۵۰۰ ميلي‌گرم در ۲ ميلي‌ليتر آب مقطر انجام مي‌شود محل تزريق را عوض کنيد.
ـ تزريق را فقط زمانى انجام دهيد که اپي‌نفرين ۱۰۰۰/۱ براى جلوگيرى از آنافيلاکسى در دسترس باشد.
ارزيابى باليني:
واکنش‌هاى آلرژيک: راش،کهير و در صورت بروز اين حالات دارو بايد قطع شود.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ که ادارار ممکن است قرمز شود.