نام فارسى سيپروهپتادين
  نام انگليسى CYPROHEPTADINE HCL
  نام تجارى دارو Periactin, Vimicon
  گروه دارويى آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1
  مكانيسم اثر برروى عروق خونى و دستگاه گوارش و تنفس و ازطريق رقابت با هيستامين در اتصال به H1 اثر مي‌كند و سبب كاهش واكنش حساسيتى ازطريق مهار هيستامين مي‌گردد. موارد تثبيت‌نشده مثل سندرم كارسينوئيد، ميگرن، و به‌عنوان محرك اشتهاء.
  موارد مصرف علائم آلرژي، رينيت، خارش و كهير سرد.
  ميزان مصرف بالغين: مصرف خوراكى 4 ميلي‌گرم 4-3 بار در روز و حداكثر مي‌توان تا 0/5 ميلي‌گرم بر كيلوگرم در روز مصرف نمود.
بچه‌هاى 14-7 ساله: مصرف خوراكى 4 ميلي‌گرم 4-3 بار در روز و حداكثر مي‌توان تا 16 ميلي‌گرم در روز مصرف كرد.
بچه‌هاى 6-2 ساله: مصرف خوراكى 2 ميلي‌گرم در 4-3 بار در روز و حداكثر مي‌توان تا 12 ميلي‌گرم در روز مصرف كرد.
موارد منع مصرف: در حساسيت مفرط نسبت به آنتاگونيست‌هاى رسپتور H1 و در حمله حاد آسم و در بيماري‌هاى دستگاه تنفس تحتاني.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
سيستم عصبى مركزي: سرگيجه، خواب‌آلودگي، تعادل، خستگي، اضطراب، سرخوشي، اغماء، احساس گزگز، نوريت.
قلبى عروقي: كاهش فشارخون با طپش قلب، تاكي‌كاردي.
دستگاه تنفس: افزايش ترشحات غليظ، خس‌خس و سفتى سينه.
گوارشي: يبوست، خشكى دهان، تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي، اسهال و افزايش وزن.
پوست: راش، کهير، حساسيت نسبت به نور.
دستگاه ادرارى تناسلي: احتباس ادرار، سوزش ادرار، تکرر ادرار، و افزايش اشتهاء.
چشم، گوش، حلق و بيني: تارى ديد، گشادشدن مردمک، وزوز گوش، گرفتگى بينى و خشکى آن به‌همراه خشکى گلو و دهان.
احتياطات:
در افزايش فشار داخل چشمى بيماري‌هاى کليوى و قلبي، افزايش فشارخون، آسم برونشى اختلالات صرعي، زخم معده تنگ‌شده، افزايش فعاليت تيروئيد و هيپرتروفى پروستات، انسداد گردن مثانه و در حاملگى (در گروه B قرار دارد) با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. مدت اثر: ۹ـ۶ ساعت. متابوليسم: کبدي. دفع: کليوي.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ ميزان I&O به احتباس ادرار تکرر ادرار و سوزش ادرار، توجه داشته باشيد و در صورت بروز اين موارد مصرف دارو را قطع کنيد.
توصيه‌ها:
ـ در صورت بروز علائم گوارشى به‌همراه غذا مصرف شود گرچه جذب آن ممکن است کاهش يابد.
روش تهيه / تجويز:
ـ در صورت خشکى دهان از آب‌نبات، آدامس يا مزمزه کردن مکرر آب استفاده کنيد.
ـ در ظروف دربسته و دماى اتاق نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
پاسخ به درمان: فقدان آب‌ريزش از بينى يا احتقان آن و يا از بين رفتن راش‌ها.
وضعيت ريوي: تعداد و ريتم تنفس. افزايش ترشحات برونشي. خس‌خس و سفتى سينه.
وضعيت قلبي: طپش قلب، افزايش نبض و کاهش فشار خون.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ تمام جوانب مصرف دارو به مريض گفته شود تا در صورت بروز اغماء و خواب‌آلودگى و کاهش فشار خون به پزشک اطلاع دهند.
ـ که از رانندگى يا ساير کارهاى خطرناک در صورت بروز خواب‌آلودگى احتراز شود.
ـ که از استفاده همزمان الکل يا ساير مهارکننده‌هاى سيستم عصبى مرکزى خوددارى کنند.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
منفى کاذب: تست‌هاى حساسيتى پوستي.
درمان مصرف بيش از حد دارو: از شربت ipecac يا لاواژ معده استفاده کنيد، به‌علاوه از ديازپام، منقبض‌کننده‌هاى عروقى و باربيتورات‌هاى (کوتاه‌اثر) استفاده کنيد.