نام فارسى سيکلوپنتولات (چشم)
  نام انگليسى CYCLOPENTOLATE HCL (Optic)
  نام تجارى دارو Cyclogyl, Mydplegic
  گروه دارويى چشم ـ گشاد‌کننده مردمک چشم، سيکلوپلژيک، آنتي‌کولينرژيک.
  مكانيسم اثر پاسخ اسفنكتر شعاعى مردمك و عمل تطابقى جسم مژگانى در مقابل تحريك كولينرژيك را مهاركرده و سبب گشادى مردمك و فلج تطابق مي‌شود.
  موارد مصرف فلج تطابقي، تعيين عيوب انكسارى چشم؛ با موارد تثبيت‌نشده مانند پيشگيرى از چسبندگى خلفى (چسبندگى جسم مژگانى به كپسول عدسي)، گشادشدن مردمك.
  ميزان مصرف بالغين: يك‌قطره از محلول 1% آن را در چشم بچكانيد و پس از پنج دقيقه تكرار كنيد.
بچه‌هاى بزرگ‌تر از 6 سال: يك قطره از محلول 1- ۵/۰ درصد را رد چشم بچكانيد و پس از پنج دقيقه با يك قطره از محلول 5-1 درصد اين عمل را تكرار كنيد.
موارد منع مصرف: در حساسيت مفرط، بچه‌هاى با سن كم‌تر از 3 ماه، گلوكوم موضعى زاويه باريك كونژنكتيويت.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
سيستميك: تاكي‌كاردي، اغماء، تب، گُرگرفتگي، خشكى پوست، خشكى دهان، احساس ناراحتى در شكم، اتساع مثانه، نبض نامنظم و دپرسيون تنفسي.
چشم، گوش، حلق و بيني: تارى ديد، احساس سوزش موقت در لحظه چكاندن دارو، خشكى چشم‌ها، ترس از نور، كونژونكتيويسم، افزايش فشار داخل چشم.
سيستم عصبى مرکزي: واکنش رواني، اختلال رفتاري، آتاکسي، بي‌قراري، توهم، خواب‌آلودگي، عدم آگاهى از زمان و مکان و عدم شناخت افراد، حمله صرع بزرگ.
گوارشي: اتساع شکم، استفراغ.
احتياطات: در حاملگى (در گروه C قرار دارد) با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: اوج اثر: ميدرياز ۶۰ـ۳۰ دقيقه، سيکلوپلژى ۷۵ـ۲۵ دقيقه. برطرف‌شدن اثر دارو: حداکثر يک روز.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ بعد از تکان دادن ويال دارو و يکسان کردن محلول آن قطره‌چکان را به‌منظور ترکيب پودر با آب استريل فشار دهيد.
ـ بعد از تميزکردن قطره‌چکان با الکل از دارو استفاده شود.
ـ بلافاصله بعد از درست‌کردن محلول استفاده کنيد و مابقى آن را دور بريزيد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ که تغييرات بينائى و تاريد ديد و کاهش بينائى و مشکلات تنفسي، تعريق و گرگرفتگى را گزارش کنند.
ـ روش چکاندن: قطره‌چکان را به‌مدت يک دقيقه روى کيسه اشکى فشار دهيد و نوک قطره‌چکان را به چشم تماس ندهيد.
ـ که تاري‌ ديد با استفاده مکرر از دارو کاهش مي‌يابد.
ـ که دارو در لحظه چکاندن سوزش‌آور است.
ـ براى احتراز از ترس از نور، از عينک آفتابى استفاده کنند.
ـ تا بهبود وضعيت بينائى از انجام کارهاى مخاطره‌آميز امتناع کنند.