نام فارسى کلوبوتينول
  نام انگليسى CLOBUTINOL HCL
  نام تجارى دارو Silomat
  گروه دارويى ضد سرفه
  گروه شيميايى دارو مهاركننده مركز سرفه
  مكانيسم اثر كلوبوتينول باعث تضعيف مركز سرفه در بصل‌النخاع مي‌شود.
  موارد مصرف كاهش سرفه ناشى از التهاب مجارى تنفسي.
  ميزان مصرف بالغين: 2-1 قرص سه بار در روز، يا 20mg به‌صورت تزريقي.
كودكان بيش از 3 سال: 20-10 قرص خوراكى 3 بار در روز.
كودكان كم‌تر از 3 سال: 1 قطره به ‌ازاى هر كيلوگرم وزن بدن خوراكى 3 بار در روز.
موارد منع مصرف: صرع، يا بيماري‌هاى با علائم تشنج.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: تهوع و كرامپ‌هاى شكمي.
عصبي: بي‌خوابى يا خواب‌آلودگى و سرگيجه.
ملاحظات پرستاري:
آموزش به بيمار و خانواده:
به بيمار بياموزيد براى جلوگيرى از عوارض بيش از حد دارو، آن را به‌مقدار توصيه‌شده و در وقت معين مصرف كند.