نام فارسى کلراگزيلنول
  نام انگليسى CHLOROXYLENOL
  گروه دارويى ضدعفوني‌كننده
  موارد مصرف ضدعفونى زخم‌ها و ضايعات پوستي، درمان عفونت گوش خارجى و عفونت‌هاى قارچى پا.
  ميزان مصرف به‌مقدار كافى به‌صورت موضعى روزى 3-2 بار.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
دارو را مطابق بروشور همراه آن با حلال مناسب رقيق كنيد.
توجه كنيد كه اثر دارو در تماس با موادى مانند خون و چرك كاهش مي‌يابد.
با توجه به عدم سازگارى آن با صابون و سورفاكتانت‌هاى موضعى از مخلوط كردن آنها خوددارى كنيد.