نام فارسى ستريميد ـ سى
  نام انگليسى CETRIMIDE-C
  گروه دارويى ضدعفوني‌كننده
  گروه شيميايى دارو تركيب ستريميدو كلر هگزيدين
  موارد مصرف ضدعفونى سوختگي‌ها و ضايعات سطحى پوست، ضدعفونى پوست قبل از جراحي، ضدعفونى دست جراحان و ابزار جراحي.
  ميزان مصرف به‌مقدار كافى و به‌صورت موضعى برحسب نياز.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ دارو را قبل از مصرف رقيق‌كرده و در اتوكلاو در دماى 120 درجه سانتي‌گراد به‌مدت 15 دقيقه استريل كنيد.
ـ از تنقيه‌كردن يا مصرف دارو در حفرات بدن اجتناب كنيد.
ـ از اين محلول براى شستشوى اندوسكوپ، برونكوسكوپ و سيستوسكوپ استفاده نكنيد.
ـ اين محلول با صابون‌ها و شوينده‌هاى مشابه (سورفاکتانت‌هاى آنيوني) ناسازگار است، از مخلوط کردن آنها خوددارى کنيد.
ـ براى جلوگيرى از خوردگى فلزات اين محلول را با محلول نيترات سديم %0.4 مخلوط کنيد. و سپس اشياء فلزى را در آن قرار دهيد.
ـ در صورت آشاميدن اتفاقى محلول از صابون و شويندە‌هاى مشابه به‌عنوان آنتي‌دوت استفاده کنيد و معده را با آب صابون رقيق (يا شير) شستشو دهيد (بيمار وادار به استفراغ نکنيد).