نام فارسى کلسيم سوپلمنت
  نام انگليسى CALCIUM SUPPLEMENTS
  گروه دارويى تأمين‌كننده كلسيم بدن
  گروه شيميايى دارو تركيب كلسيم
  موارد مصرف حاملگي، شيردهي، نرمى استخوان، راشيتيسم، اسپاسم عضلانى
  ميزان مصرف هيپوكلسمي:
بالغين و كودكان بيش از 4 سال: 15/5ml شربت 4-3 بار در روز.
كودكان 4-1 سال: 10/5ml از شربت، 3 بار در روز.
كودكان كم‌تر از يكسال: 5ml از شربت 5 بار در روز.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
بهتر است كلسيم خوراكى قبل از غذا مصرف شود. درصورت لزوم مي‌توانيد دارو را همراه آب‌ميوه به كودكان بدهيد.
بهتر است فراورده‌هاى خوراكى كلسيم بصورت منقسم در 4-3 روز مصرف شود.
(براى اطلاعات بيشتر مراجعه به تك‌نگار CALCIUM GLUCONA).