نام فارسى روغن کاد
  نام انگليسى CADE OIL
  گروه دارويى ضدخارش در ضايعات موضعى
  موارد مصرف ضدخارش در ضايعات مزمن پوست مانند سبوره، اگزما و پسورياز.
  ميزان مصرف به‌مقدار كافى به‌صورت موضعى روزى 3-2 بار (از تماس دارو با چشم اجتناب كنيد).