نام فارسى برم‌هگزين
  نام انگليسى BROMHEXINE HCL
  نام تجارى دارو Bisolvan
  گروه دارويى خلط‌آور
  گروه شيميايى دارو اكسپكتورانت
  موارد مصرف اختلالات مجارى تنفسى كه با تجمع و خشكى ترشحات مخاطى همراه است (مانند آسم، برونشيت، برونشكتازي، سينوزيت).
  ميزان مصرف بالغين: 8 تا 16mg از راه خوراكى (2-1 قرص، 4-2 قاشق الگزير) 4-3 بار در روز، و يا همچنين 8 تا 24mg/day به‌صورت وريدى و يا تزريق عميق عضلاني.
كودكان 10-5 سال: 4mg (يك قاشق الگزير) 4 بار در روز.
كودكان كمتر از 5 سال: 4mg (يك قاشق الگزير) 2 بار در روز.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ازلحاظ گوارشي، مصرف دارو گاهى با عوارض گوارشى همراه است و درصورت وجود زخم پپتيك بايد بااحتياط مصرف شود.
توصيه‌ها:
براى جلوگيرى از عوارض ناخواسته گوارشى بهتر است دارو پس از غذا مصرف شود.
روش تهيه/ تجويز:
مي‌توان ۲۰ـ۴ mg دارو را به ۵۰۰ـ۲۵۰ ml محلول دکستروز ۵% اضافه کرد يا ۴۰ـ۴ mg از آن را به ۵۰۰ـ۲۵۰ ml محلول کلريدسديم ۹/۰% اضافه کرد و بعد آن را از طريق وريدى به‌صورت آهسته تزريق کرد.
ـ فرم الگريز را مي‌توان با آب رقيق مصرف کرد.