نام فارسى بران
  نام انگليسى BRAN
  نام تجارى دارو Fiber trim, Multsupex
  گروه دارويى ملين
  گروه شيميايى دارو فيبر غذائى
  مكانيسم اثر مانند بقيه فيبرهاى غذائى با جذب اسموتيك آب و حجيم كردن مدفوع خود را اعمال مي‌كند.
  موارد مصرف درمان يبوست و مواردى كه نياز به استفاده از يك رژيم غذائى غنى از فيبر است.
  ميزان مصرف بالغين: 2 قاشق غذاخورى (تقريباً 7g) در يك ليوان آب، 3-1 بار در روز.
كودكان: 2-1 قاشق غذاخورى در يك ليوان آب (يا شير)، 2-1 بار در روز.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي‌:
الكتروليت‌هاى سرم: اين دارو زمان عبور مواد غذايى از دستگاه گوارش را كم مي‌كند و به همين دليل احتمالاً جذب مواد معدنى و داروها را كاهش مي‌دهد مخصوصاً جذب آهن، روى و كلسيم.
توصيه‌ها:
در صورتى‌كه دارو بدون مايعات كافى مصرف شود موجب انسداد روده مي‌شود.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ مصرف مقادير زياد اين دارو توليد گاز را افزايش داده و باعث نفخ شکم ( و به‌ندرت انسداد روده) مي‌شود.