نام فارسى سولفات باريم
  نام انگليسى BARIUM SULFATE
  نام تجارى دارو Baricon, Baro-Cat-Baroflave, Barosperse
  گروه دارويى ماده حاجب دستگاه گوارش
  گروه شيميايى دارو مشتق سولفات
  موارد مصرف اين دارو در عكسبردارى از مجارى گوارشى با استفاده از اشعه X مصرف مي‌شود.
  ميزان مصرف راديوگرافى از معده:
در بالغين: 40 تا 45g از دارو به‌صورت سوسپانسيون از راه خوراكى مصرف مي‌شود.
راديوگرافى از كولون:
در بالغين: 150 تا 750g از دارو به‌صورت سوسپانسيون ازطريق تنقيه مصرف مي‌شود.
موارد منع مصرف:
انسداد دستگاه گوارش.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: شامل يبوست، تجمع مدفوع سفت‌شده، انسداد روده و آپانديسيت پس از تنقيه دارو مي‌باشد.
احتياطات:
كوليت اولسراتيو (ممكن است پس از تنقيه سولفات پاريم تشديد شود).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
احتمال انسداد مجراى گوازشى با معاينه و شرح حال بالينى کامل براى بيمار بايد رد شود.
توصيه‌ها:
ـ بهتر است شب قبل از عکسبردارى از يک ملين مانند روغن کرچک براى تخليه محتويات مجراى گوارشى استفاده شود.
ـ تنقيه سولفات باريم در بيماران مسن با سابقه بيمارى قلبى بايد با احتياط صورت بگيرد.