نام فارسى نمک متعادل شده همراه گلوتامين
  نام انگليسى BALANCED SALT PLUS GLUTATHIONE
  گروه دارويى چشم - شستشودهندۀ چشم
  گروه شيميايى دارو محلول شستشوى چشم
  موارد مصرف اين دارو به‌عنوان شستشودهندۀ داخل چشم در طول جراحي‌هاى طولانى داخل چشم مصرف مي‌شود.
  ميزان مصرف به‌مقدار موردنياز مي‌توان از آن استفاده كرد.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
توصيه‌ها: محلول I و II بايد در درجه حرارت 20 تا 27 درجه سانتيگراد نگهدارى شود.
روش تهيه/ تجويز:
محلول اصلى از مخلوط‌كردن دو محلول I و II به‌دست مي‌آيد. محلول نهائى بايد درست قبل از عمل جراحى تهيه‌شده و ۶ ساعت پس از تهيه دور ريخته شود.
ـ بعد از مخلوط کردن ۲۰ml از محلول II و ۴۸۰ml از محلول I آن را به‌هم بزنيد تا خوب در هم حل شوند، سپس تاريخ و ساعت تهيه محلول نهائى و نام بيمار را روى ظرف بنويسيد.