نام فارسى باسيتراسين
  نام انگليسى BACITRACIN
  نام تجارى دارو AK-Tracin, Baciquent Ophtalmic
  گروه دارويى آنتي‌بيوتيک موضعى
  گروه شيميايى دارو آنتي‌بيوتيك
  مكانيسم اثر مهار سنتز ديوارۀ سلولى باكترى
  موارد مصرف عفونت چشم و پوست
  ميزان مصرف بالغين و بچه‌ها: 3-2 بار در روز به ملتحمه يا پوست ماليده مي‌شود تا زمانى كه پاسخ لازم ايجاد شود.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي: چشم، گوش، حلق و بيني: ترميم زخم‌هاى كوچك قرنيه، ميشي‌شدن چشم (موقتي)، رشد بيش از حد باكتري‌هاى غيرحساس.
احتياطات: در حساسيت مفرط به آنتي‌بيوتيك و در حاملگى (گروه C) با احتياط مصرف شود.
فارماكوكينتيك: جذب پوستي: ضعيف. مدت‌ اثر: 8-6 ساعت.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ قبل از مصرف دارو دست‌ها را شسته و سپس ترشحات و دلمه‌هاى روى چشم را پاک مي‌کنيم.
روش تهيه / تجويز:
ـ در دماى اتقال نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: از بين رفتن قرمزي، التهاب و اشک‌ريزش.
آلرژي: خارش، اشک‌ريزش، قرمزي، تورم. (در صورت بروز اين علائم مصرف دارو را قطع کنيد).
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ مقدار تجويز شده دارو را به درستى مصرف نمايد.
ـ براى جلوگيرى از عفونت مجدد از لوازم آرايش، حوله، مواد شوينده، ساير داروهاى چشمى استفاده نکند.
ـ در هنگام عدم استفاده از دارو درب محفظه را ببندد.
در صورت وجود خارش و افزايش قرمزي، سوزش، تورم، مصرف دارو را قطع کند.
ـ در صورت مصرف پماد ممکن است تارى ديد ايجاد شود.