نام فارسى آپروتينين
  نام انگليسى APROTININ
  نام تجارى دارو Trasylol
  گروه دارويى مهاركننده آنزيم‌هاى پروتئوليتيك (تريپسين، كموتريپسين كاليدوژناز)
  گروه شيميايى دارو مهاركننده آنزيم‌هاى پروتئوليتيك
  مكانيسم اثر اين دارو از اثر آنزيم‌هاى پروتئوليتيك جلوگيرى مي‌كند و همچنين باعث اثر پلاسمين و بعضى فعال‌كننده‌هاى پلاسمينوژن (كه عمل فيبرينوليتيك) دارند را مهار مي‌كند.
  موارد مصرف درمان و پيشگيرى از شوك ناشى از خونريزى و فيبرينوليز زياد، پانكراتيت حاد و شوك ناشى از آن، آمبولى چربي، پريتونيت ناشى از سوراخ‌شدگي، پيشگيرى از نكروز پانكراس، آمبولى ريوي، خونريزي‌هاى بعد از اعمال جراحي.
  ميزان مصرف پيشگيرى و درمان خونريزى ناشى از فيبرينوليز زياد:
در بالغين: جهت پيشگيرى 200,000U قبل از جراحى آهسته تزريق مي‌شود (سرعت تزريق نبايد بيش از 100،000U/min باشد)؛ در حين جراحى نيز 200،000 واحد و پس از آن هر 4 ساعت 200،000 از راه وريدى آهسته تزريق مي‌شود.
جهت درمان بايد به‌سرعت 500،000U از راه وريدى تزريق شود و سپس تا قطع كامل خونريزى هر ساعت 50،000U از راه وريدى تجويز شود.
درمان پانكرآتيت حاد:
در بالغين: 500،000U از راه وريدى آهسته تزريق مي‌شود (سرعت تزريق نبايد بيش از 100،000U/min باشد). سپس هر 4 ساعت 200،000U از راه وريدى تزريق شود.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط به دارو (درصورت ايجاد واكنش آلرژيك با علائمى مثل اريتم، كهير و برونكواسپاسم) مصرف دارو بايد قطع گردد.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
قلبى عروقي: تغييرات فشارخون بصورت افت فشارخون يا افزايش فشارخون.
گوارشي: تهوع، استفراغ و اسهال.
پوست: قرمزى و كهير.
فارماكوكينتيك: جذب گوارشي: ندارد. دفع: كليوى (نيمه‌عمر 150 دقيقه).