نام فارسى آنتي‌هموروئيد
  نام انگليسى ANTIHEMORRHOID
  نام تجارى دارو Xyloproct
  گروه دارويى ضد بواسير
  گروه شيميايى دارو تركيب داروهاى آنتي‌هموروئيد
  مكانيسم اثر اين تركيب داروئى با تخفيف التهاب محل و كاهش درد و خارش و جلوگيرى از جايگزينى عفونت با درمان علامتى هموروئيد كمك مي‌كند.
  موارد مصرف درمان علامتى هموروئيد خارجي، هموروئيد پرولاپس‌يافته، فيسور آنال و ضايعات دردناك اطراف مقعد، خارش مقعد و قسمت خارجى دستگاه تناسلى زنان.
  ميزان مصرف در بالغين: برحسب نياز مي‌توان دو يا چند بار در روز از پماد آن استفاده كرد. همچنين مي‌توان يك شياف قبل از خواب استفاده كرد و بعد از هربار اجابت مزاج مقدار دارو را تجويز كرد.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
اين دارو را در جاى خشك نگهدارى كنيد.
درصورت بروز عفونت، حساسيت، خارش و تحريك، مصرف دارو را قطع كرده و پزشك را در جريان قرار دهيد.