نام فارسى آلپرنولول
  نام انگليسى ALPRENOLOL HCL
  نام تجارى دارو Aptin
  گروه دارويى ضدفشارخون، ضدآريتمي، ضدآنژين صدرى
  گروه شيميايى دارو آنتاگونيست گيرنده‌هاى بتا-آدرنرژيك.
  مكانيسم اثر مهار گيرنده‌هاى بتا-آدرنرژيك.
  موارد مصرف فشارخون، تندى قلب، نامنظمى فوق‌بطني، تاكي‌آريتمي‌هاى ناشى از مسموميت با ديژيتال يا بيهوشي، آنژين صدري.
  ميزان مصرف آنژين صدري:
در بالغين: ابتدا 50mg از راه خوراكى يك‌بار در روز و سپس درصورت نياز و تحمل بيمار بعد از يك‌هفته به‌تدريج تا 100mg/day افزايش مي‌يابد.
فشارخون:
در بالغين: ابتدا 25 تا 50mg از راه خوراكى يك‌بار در روز تجويز مي‌شود، سپس درصورت نياز و تحمل بيمار بعد از دو هفته مي‌توان دوز دارو را تا 50 تا 100mg در روز افزايش داد.
(در نارسائى كليه با كليرانس كراتينين 15 تا 35ml/min روزانه 50mg، و با كليرانس كراتينين كمتر از 50mg ،15ml/min يك روز درميان تجويز مي‌شود).
موارد منع مصرف:
حساسيت شديد به دارو، نارسائى شديد قلبي، براديكاردى سينوسي، بلوك كامل دهليزى - بطني، آسم، شوك قلبى و سندرم رينود.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبي: خستگي، سرگيجه، توهم.
قلبى عروقي: كندى قلب، اُفت فشارخون، نارسائى احتقانى قلب، اختلال عروق محيطي.
گوارشي: تهوع، استفراغ، اسهال.
ادرارى تناسلي: ناتوانى و كاهش ميل جنسي.
پوست: بثورات پوستي.
ديگر موارد: هيپوگليسمى بدون تاكي‌كاردي، تب، درد مفاصل، اسپاسم نايژه‌اي.
احتياطات:
اختلال عروق کرونر، بيماري‌هاى ريوي، هيپوگليسمي، ديابت، پرکارى تيروئيد، نارسائى کليه.
فارماکوکينتيک: شروع اثر: ۳ـ۱ ساعت. مدت اثر: ۴ ساعت. دفع: کليوى (نيمه عمر ۲ ساعت).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ بيمار بايد از نظر تعداد ضربان قلبى بررسى شود.
ـ در بيماران مبتلا به ديابت علائم کاهش قند خون ممکن است تخفيف يابد و يا گاهى غلظت خون افزايش يابد که بيمار از اين لحاظ بايد بررسى شود.
توصيه‌ها:
ـ اين دارو را مي‌توان قبل از غذا يا بعد از غذا تجويز کرد.
ـ به بيمار توصيه کنيد که در صورت احتساس بهبودى دارو را قطع نکند و در صورت فراموش کردن يک نوبت مصرف دارو، دوز دارو در نوبت بعدى را دوبرابر نکند (نوبت فراموش شده را مي‌توان تا ۸ ساعت قبل از نوبت بعدى مصرف کرد).
ارزيابى باليني:
قلبى عروقي: از نظر تعداد ضربانات قلبى و انواع آريتمي.
قند خون: در بيماران ديابتى يا مبتلا به هيپوگليسمي.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ به بيمار بايد گفته شود که مصرف اين دارو ممکن است باعث افزايش حساسيت به سرما شود.