نام فارسى روغن بادام
  نام انگليسى ALMOND OIL
  نام تجارى دارو Bulk
  گروه دارويى روغن نرم‌كننده
  گروه شيميايى دارو روغن‌بادام
  موارد مصرف خشكى و ترك خوردن پوست (به‌صورت موضعي)، به‌عنوان ماده نرم‌كننده و مغذى (به‌صورت خوراكي).