اقدامات ديگرى نيز وجود دارند که عليرغم اينکه از نظر نمايندگى‌هاى بين‌المللى اجبارى نيستند، بسيار مهم مى‌باشند و حائز اهميت هستند.


- کموپروفيلاکسى برعليه مالاريا

کموپروفيلاکسى برعليه مالاريا بايستى براى تمام مسافرينى که به مناطق اندميک سفر مى‌کنند صرفه‌نظر از سن و مدت اقامت انجام شود. اين کار بايستى از روز ورود به منطقه اندميک، در تمام مدت اقامت و ۶ هفته پس از آن، انجام گيرد. بدون در نظر گرفتن نوع داروى ضدمالاريائى که مصرف مى‌شود، اين پيشگيرى زمانى مؤثر مى‌باشد که به‌طور منظم صورت گيرد. حتى يک‌بار فراموش کردن و يک‌بار مصرف نکردن دارو کافى است تا اثر مصون‌سازى را خنثى نمايد.


- رعايت بهداشت عمومي

رعايت بهداشت عمومى سبب پيشگيرى از بسيارى از بيمارى‌ها مى‌شود. در کشورهاى گرمسيري، مخاطراتى که وجود دارد بيشتر شامل بيمارى‌هائى مى‌شود که از طريق دهان يا پوست و مخاط و توسط ناقلين (پشه‌ها، مگس‌ها و ...) منتقل مى‌گردند.


هنگامى‌که خوب دقت شود، مشخص مى‌شود که با انجام احتياط‌هاى خاص ريسک آلودگى کاهش مى‌يابد. اقدامات بهداشتى پايه شامل تميز نگاه‌داشتن دست‌ها، غذا و بدن مى‌باشد. فرد مى‌بايست از راه رفتن با پاهاى برهنه، حمام گرفتن با آب جوى و نيز گلاويز شدن با حيوانات وحشى (خطر هاري) خوددارى کند.


برطبق رأى ۱۳/۳۴، WHO از سى و چهارمين نشست سازمان بهداشت جهانى و حذف واکسن آبله از مقررات تمام منابع و رفرنس‌ها، در يک گواهينامه بين‌المللى واکسيناسيون لازم نيست هر مسافرى برعليه آبله واکسينه شده باشد. ”WHO، ژنو“


در دست داشتن گواهينامه واکسيناسيون برعليه وبا هرگز از ابتلاء به بيمارى متعاقب ورود به کشور جلوگيرى نمى‌کند، با اين وجود مطابق قوانين آئين‌نامه بهداشت بين‌المللى براى ورود به کشورى لزوم به‌ داشتن چنين گواهينامه‌اى نيست.