سلسله اعصاب ارتباط دائم انسان را با محيط زندگى برقرار ساخته و از سوى ديگر ارتباط کامل اعضاء و هماهنگى بين آنها را به‌وجود مى‌آورد.


از اين‌رو داراى اهميت خاصى بوده و در مراقبت بهداشتى از اين دستگاه عظيم مى‌بايست نهايت دقت به‌عمل آورده شود. نکاتى که در زير بدان‌ها اشاره گرديده است کمک مؤثرى در حصول به اين هدف مى‌باشد.


۱. پيشگيرى از بروز بيمارى‌هاى عفونى و درمان به‌موقع آنها.


۲. استفاده از وسايل حفاظت فردى در صنايع و کارخانجات به‌منظور پيشگيرى از بروز مسموميت‌هايى که ممکن است اعمال دستگاه عصبى را مختل سازند.


۳. درمان به موقع اختلالات متابوليکي.


۴. استفاده از رژيم غذايى مناسب و سرشار از ويتامين‌ها به‌خصوص ويتامين‌هاى گروه B.


۵. رعايت کليه اصول بهداشت فردي، به‌ويژه دستگاه قلب و عروق و کنترل دقيق فشار خون.


۶. خوددارى از انجام کارهايى که ممکن است به پيدايش زخم‌هاى عميق، شکستگى استخوان‌ها، بريدگى‌ها و ضربه‌هاى شديد منجر شود.


۷. خوددارى از صرف مشروبات الکلي.


۸. مراقبت‌هاى بهداشتى در دوران عادت ماهيانه.


۹. اجتناب از خستگى‌هاى جسمى و روحي.


۱۰. داشتن فعاليت جسمانى و خوددارى از عدم تحرک.


۱۱. انجام ورزش‌هاى متناسب با سن به‌طور مستمر و دائم.


۱۲. برخوردارى از خواب و استراحت کافي.


۱۳. خوددارى از استفاده زياد و ممتد داروهاى آرام‌بخش.


۱۴. برخوردارى از مراقبت‌هاى پزشکى صحيح و مداوم.


۱۵. اجتناب از اضطراب و هيجان و حفظ خونسردى در برابر مسائل زندگي.


۱۶. عدم پاى‌بندى و دلبستگى به دنياى فانى و ماديات.


۱۷. تدارک زندگى ساده و بى‌آلايش، قانع بودن و توکل بر خدا در همه امور.


۱۸. کنترل اميال و آرزوهاى خود.


۱۹. اجتناب از سکونت در محيط‌هاى پر سر و صدا.


۲۰. گرايش به سوى طبيعت و برخوردارى از مواهب زيباى آن.


۲۱. عدم دخالت در امور ديگران، مگر در فرصت‌هاى مناسب و محيط آرام و آن هم صرفاً براى رفع اختلافات طرفين.


۲۲. برنامه‌ريزى صحيح در انجام کليه کارهاى روزمره و خوددارى از عجله کردن‌هاى بى‌مورد.