مطالعه و تحقيق دربارهٔ بهداشت فردي، اطلاعاتى به‌دست مى‌دهد که براى حال و آيندهٔ شخص بسيار مفيد و مؤثر مى‌باشد. وقوف به مسائل بهداشتي، انسان را در استفادهٔ کامل از زندگى سراسر آميخته با نشاط و شادابي، چه به‌صورت يک فرد و چه به‌عنوان يک عضو جامعه، کمک و يارى مى‌نمايد. در اين هنگام است که انسان به وسعت و ارزش سلامت و بهداشت پى برده و به نيازمندى‌هاى بهداشتى خود و نيز به اهميت سلامت خانواده و جامعه با ديدهٔ بيناترى مى‌نگرد.


هرکس با مراعات بهداشت قادر است از لحاظ جسماني، روانى و اجتماعى در وضع مناسبى قرار گرفته و وظيفه‌اى را که نسبت به خود و افراد خانواده و جامعهٔ خود دارد به‌ خوبى اداء کند. سلامت هرگز به عنوان هديه به دست انسان نمى‌رسد مگر آنکه براى تحصيل آن کوشش کند تا بتواند تغييرات مثبتى در رفتار خود ايجاد نمايد.


ما معمولاً بهداشت فردى را از بهداشت اجتماعى جدا مى‌کنيم حال آنکه سر حد واضحى بين اين دو وجود ندارد زيرا افرادند که جامعه را مى‌سازند و همواره بين افراد و جامعه و بين جامعه و واحدهاى مختلف سياسي، فرهنگى و غيره که هر يک قسمتى از قاطع، صحيح و عقلانى دربارهٔ بهداشت و سلامت فردى و اجتماعى هنگامى عملى مى‌گردد که اطلاعات ما در اين زمينه کامل بوده باشد و به عبارت ديگر سلامت ما بستگى به ميزان مهارت و دانايى در به‌کار بردن نکات و حقايق بهداشتى که تجربه و علم متفقاً به ما ارزانى داشته است دارد.