روش فيزيکى

جهت نگهدارى از مواد غذائى مى‌توان از يک‌سرى روش‌هاى فيزيکى استفاده نمود که اين روش‌ها شامل استفاده از سرما، گرما و يا خشک کردن مواد غذائي، پرتوتابى و غيره مى‌باشد.

خشک کردن

يکى از روش‌هاى سنتى نگهدارى مواد غذائى خشک کردن مواد غذائى در مجاورت مواد و يا نور خورشيد مى‌باشد و امروز به‌صورت مدرن‌تر با گرفتن آب از مواد غذائى و خشک‌کردن در مجاورت گرما و يا در مجاورت سرما توسط انجماد مواد غذائى را مى‌توان به‌مدت طولانى‌ترى نگهدارى کرد.

گرما

يکى از روش‌هاى نگهدارى مواد غذائى استفاده از گرما مى‌باشد به‌وسيله گرما مى‌توان آب يک‌سرى از مواد غذائى را گرفت و آنها را خشک نمود و يا مى‌توان آنها را پخت و نگهدارى کرد که در واقع روش‌هاى پخت متفاوت است و به سنت کبابى کردن، تنورى کردن، آب‌پز کردن، سرخ کردن و غيره ... مى‌باشد.

سرما

يکى از روش‌هاى فيزيکى که مى‌توان جهت نگهدارى مواد غذائى به‌صورت طولانى‌مدت از آن استفاده کرد، استفاده از سرما مى‌باشد. در گذشته با قرار دادن مواد غذائى داخل خاک، غارها، زيرزمين خانه‌ها و اکنون با گذاشتن در يخچال‌ها، سردخانه‌ها و يا خشک کردن مواد غذائى توسط سرما مى‌توان مواد غذائى را مدت بيشترى استفاده کرد.

روش شيميائى

جهت نگهدارى مواد غذائى مى‌توان از روش‌هاى شيميائى استفاده نمود در واقع استفاده از نمک به‌عنوان يک قليا، استفاده از قند يا شکر و يا استفاده از سرکه به‌عنوان يک اسيد و يا ادويه‌جات مى‌توان موجب نگهدارى موادغذائى به‌صورت طولانى‌مدت شود.

ادويه

يکى ديگر از روش‌هاى شيميائى که مى‌توان بدان‌ وسيله از مواد غذائى بيشتر نگهدارى و استفاده کرد، استفاده از ادويه‌جات مختلف است. که اين روش در قديم بيشتر استفاده مى‌شده است که مواد غذائى مثل گوشت مرغ و ماهى و برخى از ميوه‌ها را به ادويه‌هاى مختلف آغشته کرده و از آنها استفاده مى‌کردند.

سرکه

استفاده از سرکه يا در واقع اسيدها براى نگهدارى از يک‌سرى از مواد غذائى مثل ميوه‌ها و يا سبزيجات و گوشت‌ها به‌کار برده مى‌شود مثل ترشى انداختن

شربت قند

شربت قند و يا در واقع مربا گرفتن يکى ديگر از روش‌هاى شيميائى نگهدارى مواد غذائى مى‌باشد که بيشتر جهت نگهدارى ميوه‌ها استفاده مى‌شود.

آب نمک

يکى از روش‌هائى که مى‌توان جهت نگهدارى مواد غذائى از آن استفاده کرد استفاده از نمک مى‌باشد. مثل نمک‌سود کردن گوشت‌ها و يا ماهى و يا استفاده از آب نمک جهت نگهدارى برخى از ميوه‌ها و سبزيجات مثل خيارشور گرفتن و يا شور انداختن هويج، سبزي، کلم و غيره ...