عبارت بهداشت مادر و کودک به مراقبت‌هاى بهداشتى ارتقائي، پيشگيري، درمانى و بازتوانى براى مادران و کودکان اطلاق مى‌شود. اين مراقبت‌ها زمينه‌هاى فرعى ديگر مانند بهداشت دوران بارداري، بهداشت کودک، تنظيم خانواده، بهداشت مدارس، کودکان معلول و بهداشت نوجوانان و جنبه‌هاى بهداشتى مراقبت کودکان در مجموعه‌هائى مانند مهدکودک را هم شامل مى‌شود.


اهداف ويژه ‌MCH عبارتند از:


۱. کاستن از ابتلاء به بيمارى‌ها و ميرايى در دوران باردارى حول زايمان، شيرخوارگى و کودکي؛


۲. ارتقاء باردارى سالم؛


۳. ارتقاء تکامل جنسى و روان‌شناختى کودکان و نوجوانان در خانواده.


هدف نهايى خدمات بهداشت مادر و کودک سلامتى در همهٔ زندگى است.