گرانولوم تودهٔ کوچک است که شامل جوانه‌هاى عروقى و سلول‌هاى التهابى است که در اثر عفونت يا اجسام خارجى ايجاد مى‌شود - م.


اين بيمارى عمدتاً در مناطق استوائى و نيمه‌استوائى يافت مى‌شود و در اثر يک باکترى به نام کاليماتوباکتريوم گرانولوماتيس ايجاد مى‌شود. ضايعات اوليه ۱ تا ۱۲ هفته بعد از تماس بروز مى‌کنند. آنها به‌تدريج رشد مى‌کنند و به‌صورت توده‌هائى برجسته، نامنظم و مخملى روى آلت، کيسهٔ بيضه، کشالهٔ ران، ران در مردان و فرج، مهبل، مقعد يا کفل‌هاى زنان ظاهر مى‌شوند. اين بيمارى از طريق خودتلقيحى گسترش مى‌يابد و در صورت عدم درمان، گرانولوم‌ها مى‌توانند توده‌هاى به‌هم پيوسته‌اى را در تمام نواحى اطراف اعضاء تناسلى ايجاد کنند. درمان با چند آنتى‌بيوتيک مؤثر است و بايد به افرادى که تازگى با فرد بيمار تماس جنسى داشته‌اند اطلاع داده شود تا براى درمان تحت معاينه قرار گيرند.