همان‌‌طور که در مبحث‌هاى آکنه ذکر شد، غدد سباسه غدد کوچک همراه با ريشه‌هاى مو هستند که چربى‌هاى طبيعى پوست را توليد مى‌کنند. در صورتى‌که مجراى خروجى آن مسدود شود، اين غدده با مادهٔ غليظ پنيرى شکلى پر مى‌شود که به‌تدريج تجمع مى‌يابد و يک برآمدگى زيرجلدى بدون درد را پديد مى‌آورد. اين ضايعات به‌طور منفرد و اغلب روى پوست و پشت بروز مى‌کنند. در صورتى‌که اين ضايعات عفونى شوند، ايجاد کورک مى‌کنند.

درمان

چون اين کيست‌ها بى‌ضرر هستند، اکثر افراد به ‌راحتى آنها را تحمل مى‌کنند. در صورت عفونى شدن بايد مثل کورک درمان شوند (به مبحث عفونت‌هاى پوستى مراجعه کنيد). اگر مايل هستيد که کيست سباسه شما برداشته شود، پزشک مى‌توانيد اين‌کار را با يک عمل جراحى سرپائى و با بى‌حسى موضعى انجام دهد.