ويروس تبخال ساده باعث ايجاد ضايعات اول مانندى مى‌شود که عمدتاً دور دهان، بيني، و دستگاه تناسلى بروز مى‌کنند. با اين همه اين ضايعات مى‌توانند هرجا ظاهر شوند. اين ويروس را مى‌توان به دو گروه يعنى ويروس تبخال سادهٔ نوع ۱ و ۲ (HSV1 و HSV2) تقسيم کرد. ويروس تبخال ساده نوع ۲ مسئول ايجاد تبخال تناسلى است که در مبحث تبخال اعضاء تناسلى بررسى شد. خانوادهٔ ويروس تبخال نسبتاً بزرگ است. گروه‌هاى ديگر ويروس تبخال باعث مونونوکلئوز عفونى (ويروس اپشتين بار)، آبله مرغان (واريسلاز)، و زونا (هرپس زوستر) مى‌شوند.


ضايعات ويروس تبخال سادهٔ نوع ۱ به اين دليل ”زخم سرماخوردگي“ و ”تبخال“ خوانده مى‌شوند که عفونت‌هاى ثانويه اغلب هنگام يا بعد از سرماخوردگى يا تب بالا ظاهر مى‌‌شوند.


اين ضايعات معمولاً به‌صورت تاول‌هاى پر از مايع کوچک و شفاف روى صورت بروز مى‌کنند. اين ضايعات ۲ تا ۲۰ روز بعد از مواجهه با فرد مبتلا به عفونت پديد مى‌آيند و ۷ تا ۱۰ روز باقى مى‌مانند. تعداد تاول‌ها از يک عدد تا تجمعى از چند تاول کوچک متغير است. اين تاول‌ها پاره مى‌شوند و رويه مى‌بندند و سپس ناپديد مى‌شوند و از خود اثرى به‌جا نمى‌گذارند.


اگرچه عفونت اوليه برطرف مى‌شود ولى ويروس به سلول‌هاى عصبى مجاور مهاجرت مى‌کند و در آنجا اغلب براى هميشه به‌طور نهفته باقى مى‌ماند. با اين وجود در بسيارى از افراد در پاسخ به فشارهاى روحي، مواجهه با خورشيد، برخى مواد غذائي، قاعدگي، يا تب ويروس دوباره فعال مى‌شود و تاول‌ها مجدداً ظاهر مى‌شوند. عامل شعله‌ورکنندهٔ ضايعه اغلب ناشناخته است.

درمان

تبخال ساده بسيار در آمريکا شايع است. اگر واکسنى براى اين عارضه موجود بود، به‌طور وسيعى توصيه مى‌شد. متأسفانه واکسنى وجود ندارد. تميز کردن ملايم با صابون و آب، و کمپرس مرطوب با محلول دومه بورو (Domeboro)، مفيد هستند. در صورت بروز عفونت از پماد باسيتراسين استفاده کنيد. براى جلوگيرى از گسترش عفونت حوله‌ها، لباس‌ها، و ساير وسايل شخصى بايد کاملاً از وسايل ساير اعضاء خانواده جدا شوند.


پزشک ممکن است در موارد شديد آسيکلووير تجويز کند. براى بررسى و درمان تبخال دستگاه تناسلى لطفاً مبحث تبخال اعضاء تناسلى مشاهده کنيد.