نام اين التهاب مفصلى گويا است. مهره‌ها (اسپونديل) در اثر التهاب به‌هم متصل مى‌شوند (انکيلوزان). اين بيمارى به‌صورت التهابى با علت ناشناخته که ربا‌ط‌هاى اطراف مفاصل بين‌مهره‌اى را درگير مى‌کند، شروع مى‌شود اين التهاب باعث رشد استخوانى درون رباط‌ها مى‌شود که در نهايت مهره‌ها را به‌هم متصل مى‌کند. مفاصل خاجى لگني، لگن و دنده‌ها نيز ممکن است مبتلا شوند.

علائم

کم‌تحرکى لگن و درد و خشک کمر که بيش از سه ماه طول مى‌کشد. در صورت اتصال مهره‌ها، بدشکلى و کاهش تحرک مهره‌ها مى‌تواند ايجاد شود. در صورت جوش خوردن دنده‌ها به مهره‌ها و استخوان جناغ، تنفس ممکن است دشوار شود.

درمان

آسپيرين و داروهاى ضدالتهاب غيراستروئيدى درد را برطرف مى‌کنند. دوش آب‌گرم و ساير وسايل گرم‌کننده به کاهش خشکى مفصل کمک مى‌کند. انجام ورزش‌هاى مناسب به پيشگيرى از بدشکلى مهره‌ها و مشکلات تنفسى کمک مى‌کند در موارد شديد براى حفاظت از مهره‌ها ممکن است استفاده از سينه‌بندهاى مخصوص ضرورى باشد.