تصلب متعدد بيمارى غلاف سفيدرنگ رشته‌هاى عصبى (ميئلين) است. اين غلاف رشته‌هاى عصبى را از هم جدا مى‌کند و تا حدودى شبيه عايق بين سيم‌هاى برق است. در بيمارى تصلب متعدد غلاف ميئلين در بسيارى از نقاط مغز و نخاع استحاله مى‌يابد. علت اين استحاله معلوم نيست ولى ممکن است ناشى از ويروس‌ها باشد. شروع بيمارى معمولاً بين ۲۰ تا ۴۰ سالگى است و در زنان شايع‌تر است.


علائم تصلب متعدد بسيار گوناگون است و بستگى به محل استحالهٔ غلاف عصبى دارد. علائم شناخته‌شده عبارتند از: اختلال بينائي، ابهامات تکلمي، لرزش، عدم تعادل، بى‌حسى يا ضعف بازوها و پاها، اشکال در دفع ادرار، خستگى و دگرگونى‌هاى روحي. طول مدت علائم ممکن است کوتاه باشد يا چند هفته طول بکشد. روند بيمارى نيز بسيار متغير است. در برخى افراد بيمارى تنها يک‌بار ممکن است بروز کند ولى به‌طور معمول علائم در طى ۲۰ تا ۳۰ سال مکرراً عود مى‌کند و هر بار نيز شديدتر از قبل ظاهر مى‌شود. در بسيارى از موارد بروز بيمارى توسط عفونت‌ها، ضربه‌هاى روي، صدمات جسمانى يا حاملگى تسريع مى‌شود.

درمان

علائم شديد و ناتوان‌کننده معمولاً با تزريق استروئيد (داروهاى همخانوادهٔ کورتون ـ م.) و استراحت در بستر تا رفع علائم، درمان مى‌شود. داروهاى متعدد ديگرى در بيماران مبتلا به ناتوانى شديد به‌کار رفته است. دفعات عود بيمارى را مى‌توان با جلوگيرى از عفونت، ضربه و فشارهاى روحى کاهش داد. در بسيارى از موارد پيش آگهى ممکن است خوب و با روند زندگى عادى بيمار نسبتاً سازگار باشد.