ـ واکسن سل تنها براى افرادى تجويز مى‌شود که آزمايش توبرکولين آنها منفى است و در تماس نزديک با بيماران مبتلا به سل فعال ريوى قرار دارند و داروى خوراکى ايزونيازيد (يک داروى ضد سل است ـ م.) نيز در دسترس آنها نيست.


ـ دامپزشکان و تربيت‌کنندگان حيوانات بايد واکسن هارى تزريق کنند.


ـ افرادى که با پوست، پشم و موى حيوان‌هاى وارداتى سروکار دارند بايد عليه سياه‌زخم واکسينه شوند.


ـ به افرادى که به کشورهائى مسافرت مى‌کنند که داراى بيمارى‌هاى بومى شايع هستند، توصيه مى‌شود و در برخى موارد ضرورى است که واکسن‌هائى تزريق کنند. دربارهٔ اين موارد به‌طور مشروح در مبحث اسهال مسافران بحث شده است.


ـ به‌عنوان يک قاعده خانم‌ها هنگام حاملگى نبايد هيچ نوع واکسنى تزريق کنند. در موارد خاص يا فوريتى به تعويق انداختن تجويز واکسن تا سه ماههٔ دوم يا سوم خاملگي، بى‌خطر است، خصوصاً اگر واکسن از ميکروب‌هاى غيرفعال تهيه شده باشد. در هر صورت قبل از انجام واکسيناسيون بايد با پزشک مشورت شود.