اگرچه فشار خون بالا يک مسئله جدى است ولى فشارخونى که تا حدودى پائين‌تر از ميزان متوسط است اهميت خاصى ندارد. بسيارى از مردم فشارخون ۶۰/۱۰۰يا پائين‌تر دارند بدون اينکه آثار نامطلوبى بروز دهند. تنها يک نوع فشارخون وجود دارد که ممکن است مشکل ايجاد کند که افت فشارخون وضعيتى خوانده مى‌شود. اين عارضه هنگامى بروز مى‌کند که بعد از مدتى نشستن يا درازکشيدن، بايستد. هنگام ايستادن جاذبهٔ زمين خون را به سمت پائين و دور از قلب تخليه مى‌کند. اگر بازگشت خون به قلب براى حفظ جريان خون مغز کافى نباشد ممکن است باعث سرگيجه يا حتى از حال رفتن شود.


به‌طور طبيعى انقباض خودکار عروق خونى هنگام ايستادن از جريان خون به سمت پائين جلوگيرى مى‌کند و به اين ترتيب از افت فشارخون وضعيتى پيشگيرى مى‌شود. با اين حال در برخى افراد اين واکنش ممکن است معيوب باشد، شايع‌ترين علت آن داروهائى است که براى تنظيم فشارخون بالا تجويز مى‌شوند. در اين موارد معمولاً کاهش ميزان مصرف دارو از افت فشارخون وضعيتى جلوگيرى مى‌کند. در غير اين صورت ممکن است از پزشک درخواست کنيد که تغيير دارو را در نظر بگيرد. افت فشارخون وضعيتى همچنين ممکن است از عوارض موقت حاملگي، يا به‌دليل بيمارى قند و بيمارى‌هاى خاص عروق خونى باشد. با عادت به بلند شدن تدريجى به‌صورت نشستن و سپس ايستادن، معمولاً مى‌توان از سرگيجهٔ زودگذر جلوگيرى کرد. اگر اين عارضه مزمن و علائم شديد است با پزشک مشورت کنيد.