عبارت تب يونجه در واقع يک نامگذارى غلط است زيرا اين عارضه نه در اثر يونچه ايجاد بشود و نه باعث تب مى‌گردد. اين عارضه علائم فراوانى مثل احتقان بينى و گاهى احتقان قفسهٔ سينه، آبريزش و خارش بينى و چشم، عطسه، و اغلب سرفه مزمن در اثر ترشحات پشت بينى و حلق را ايجاد مى‌کند. کليه اين علائم به حساسيت به ذرات معلق در هوا نسبت داده مى‌شود. در موارد شديد اين عارضه مى‌تواند باعث آسم و خس‌خس قابل شنيدن و اشکال در تنفس گردد. تب يونجه اغلب با سرماخوردگى‌هاى بهار و تابستان اشتباه مى‌شود. عدم وجود تب، سردرد و دردهاى عضلانى از ويژگى‌هاى معمول تشخيصى هستند.