مادهٔ ۲۸

دادگاه‌ها مى‌توانند در رسيدگى به دعاوى بازرگانى ناشى از معاملات تجارى بين دارندگان کارت بازرگانى صادر از مراجع صلاحيت‌دار ايران از وجود اشخاص بصير در امور بازرگانى استفاده کنند. براى انجام اين منظور نمايندگان اطاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران در تهران و شعب اتاق بازرگانى و صنايع و معادن در شهرستان‌ها يک يا چند هيئت که هر هيئت مشتمل بر سه نفر از اشخاص بصير در امور بازرگانى باشد انتخاب خواهند کرد. مدت عضويت در هيئت مذکور چهارسال است ليکن تجديد انتخاب اعضاء آن بلامانع مى‌باشد.


تبصره:

وزارت دادگسترى آئين‌نامهٔ مربوط به انتخاب هيئت‌ها و جانشين‌ اعضاءِ مستعفى يا متوفى و يا اشخاصى را که قبل از پايان مدت چهارسال به‌علت وجود موانع قانونى قادر به ادامهٔ عضويت در هيئت‌ها نباشند تصويب و به‌موقع اجراء خواهد گذاشت.

مادهٔ ۲۹

در موارد مذکور در مادهٔ ۲۸ دادگاه‌ها مى‌توانند وظايف زير را به هيئت مذکور در مادهٔ قبل محول نمايند:


۱. کارشناسى در موضوعاتى که به نظر دادگاه اظهارنظر هيئت دربارهٔ آن ضرورى باشد.

۲. داورى در مواردى‌که طرفين دعوى به داورى هيئت تراضى کرده باشند.

۳. داورى در مواردى‌که انتخاب داور از طرف دادگاه به‌عمل آيد.

مادهٔ ۳۰

مقررات کلى داورى و کارشناسى از حيث صلاحيت افراد مذکور و ترتيب انجام وظايف آنها براى هيئت‌هاى مذکور در اين ماده نيز لازم‌الرعايه مى‌باشد.